Søk

 • Alle kategorier (7966)
 • Ansatt (732)
 • Nyhet (485)
 • Arrangement (298)
 • Tjenester (222)
  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen.  Frihandelsområder Ingen kjente medlemskap. Importavgifter De fleste varer kan innføres tollfritt, bortsett fra noen matvareprodukter o...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Transittid med containerskip Oslo - Poti rundt 20 dager. Poti er også en viktig transitthavn for videreforsendelse til Armenia og Aserbajdsjan. Veiforbindelse med Armenia...

   01.06.2012

  • Adresser


   Georgias representasjon i Norge: Embassy of Georgia Pilestredet 15B, 0164 Oslo Telefon: 23 20 16 99 E-post: oslo.emb@mfa.gov.ge Hjemmeside Norges representasjon i Georgia: Norge har ingen representasj...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene regler innenfor sitt område. For ge...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Gibraltar hører forfatningsmessig inn under Storbritannia. De fleste varesorter kan importeres uten restriksjoner. Noen få varesorter er forbudt innført. Forhåndsinspe...

   01.06.2012

  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Basert på angloamerikansk rett. Gibraltar er del av det britiske rettssystemet.  Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med k...

   01.06.2012

  • Betaling


   Generelt om betaling. Myntenhet 1 Gibraltar pound = 100 cents Valutakode GIP Se Norges Bank for veiledende valutakurs. Valutarestriksjoner Ingen restriksjoner. Landrisiko  Risikogruppe 2, OECD. Åpen r...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjonog elektronisk dokumentasjon. Faktura Handelsfaktura utstedes i tre eksemplarer på engelsk. Fakturamalen UN layout Key kan brukes. Se fakturainnhold for detaljert overs...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold . Transittiden med containerskip fra Oslo til Gibraltar er rundt 10 dager. Gibraltar er med sin beliggenhet syd i Spania et knutepunkt for handel med Middelhavet og Afrika...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav . Transportforsikring Ingen restriksjoner . Transportmerking Ingen spesielle bestemmelser. Emballasje Bruk av treemballsje skal være i henhold til EU-regelverk. Transportdoku...

   01.06.2012