Søk

 • Alle kategorier (7966)
 • Ansatt (731)
 • Nyhet (486)
 • Arrangement (301)
 • Tjenester (219)
  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen.  Frihandelsområder Som medlem av ECOWAS innrømmes i mange tilfeller tollpreferanser for varer fra andre medlemsland. Importavgifter I t...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Proformafaktura Til bruk for importørens søk om importlisens og betalingstillatelse utstedes proformafaktura i 1 orginal og 2 kopier. All...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Ved eksport til Somalia kreves det forhåndsinspeksjon av samtlige varer. Forhåndsinspeksjon kreves ikke hvis varen skal brukes til diplomatiske eller veldedige formål....

   01.06.2012

  • Betaling


   Generelt om betaling Myntenhet 1 somalisk shilling = 100 cents. Valutakode SOS. Valutarestriksjoner Eventuelle valutareguleringer blir administrert gjennom sentralbanken i Somalia. Valutarestriksjoner...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Det var i utgangspunktet ingen kjente bestemmelser. For visse varegrupper, først og fremst konsumvarer følges italienske, britiske, amerikanske eller lignende standarder/produ...

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen.  Frihandelsområder Somalia er medlem av COMESA (Common Market for Eastern and Southern Africa). Importavgifter Ingen kjente bestemmelse...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Fakturaen skal forekomme i minst tre eksemplarer. Fakturaen skal blant annet inneholde: - selgers og kjøpers navn - adresser - da...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav . Transportforsikring Transportforsikring for varer som eksporteres til Somalia må tegnes i "Somalian National Corporation". Transportmerking Forsendelser som er merket med f...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation : Nei World Customs Organisation : Nei Verdensbanken : Ja Det Internasjonale Pengefond : Ja Forente Nasjoner: Ja OECD: Nei Mer ...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. OBS! Vær oppmerksom på at Sør Sudan er rammet av langvarig humanitær krise på grunn av konflikter og væpnet maktkamp mellom regjeringen og opposisjonen. Utførselsrestriksjoner...

   21.02.2013