Søk

 • Alle kategorier (7966)
 • Ansatt (731)
 • Nyhet (486)
 • Arrangement (301)
 • Tjenester (219)
  • EFTA


   Det Europeiske Frihandelsforbundet EFTA er et frihandelsområde. Norge, Island, Sveits og Liechtenstein er medlemmer i EFTA. EFTA er en internasjonal organisasjon som fremmer frihandel og økonomisk int...

   01.06.2012

  • EØS


   EØS-avtalen innebærer i grove trekk en utvidelse av EUs indre marked til også å omfatte Norge, Island og Liechtenstein. I tillegg til å innebære en videreføring av frihandelsavtalenes tollfrihet for a...

   01.06.2012

  • EU


   EU er en tollunion og består av medlemslandene Belgia, Bulgaria, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Irland, Italia, Kroatia, Kypros, Latvia, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederland, Polen, Por...

   01.06.2012

  • GCC


   GCC ble etablert I 1981 for å styrke det regionale samarbeidet innen økonomisk, sosial, politisk og militær sektor. GCC er et løst forbund, og fungerer som et retningsgivende forum for sine medlemmer....

   01.06.2012

  • Mercosur


   MERCOSUR ble etablert i 1991. Vær oppmerksom på at forkortelsen MERCOSUL også brukes. Medlemsland Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay og Venezuela. Chile ble assosiert medlem i 1996, mens Bolivia ble...

   01.06.2012

  • NAFTA


   Frihandelsavtalen NAFTA trådte i kraft 1. januar 1994. Avtalen innebærer at tollbarrierer er fjernet i handelen mellom medlemsstatene USA, Mexico og Canada. I NAFTA er alle ikke tollmessige handelshin...

   01.06.2012

  • SAARC


   SAARC ble opprettet for å fremme sosialt, økonomisk og handelssamarbeid i regionen. Medlemsland Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Maldivene, Nepal, Pakistan og Sri Lanka. Målsetning og oppbyggin...

   01.06.2012

  • SACU


   Traktaten opprettet et frihandelsområde og en tollunion mellom medlemslandene. SACU-samarbeidet ble etablert i 1910. Medlemsland Botswana, Lesotho, Namibia, Sør-Afrika og Swaziland. Målsetting og oppb...

   01.06.2012

  • WTO


   Verdens Handelsorganisasjon, WTO, ble opprettet 1. januar 1995 og er en videreføring og utvidelse av samarbeidet innenfor GATT - The General Agreement on Tariffs and Trade.

   01.06.2012

  • IMF


   IMF (International Monetary Fund) er en internasjonal finansinstitusjon som ble etablert i 1946. Organisasjonens formål er å fremme stabil verdenshandel, et stabilt internasjonal finansielt samarbeid ...

   01.06.2012