Søk

 • Alle kategorier (7966)
 • Ansatt (731)
 • Nyhet (486)
 • Arrangement (301)
 • Tjenester (219)
  • Eksportkrav


   Med eksportkrav menes hvilke konkrete prosedyrer som må utføres i Norge før varen kan eksporteres. Fire sentrale forhold er her forhånsdvarsling av varer, dokumentasjon, eksportrestriksjoner, tollvese...

   01.06.2012

  • Arbeidsforhold (HMS)


   Fokusområdet arbeidsforhold omfatter dialog og avtaler mellom partene i arbeidslivet og et spesielt fokus på helse, miljø og sikkerhet (HMS).

   01.06.2012

  • Korrupsjon


   Korrupsjon omfatter aktiv og passiv misbruk av en posisjon eller tildelt posisjon for urettmessig egen vinning.

   01.06.2012

  • Leverandørkjeder


   Fokusområdene og de veiledende prinsippene omfatter også bedriftenes leverandørkjeder.

   01.06.2012

  • Miljø


   Fokusområdet miljø omfatter hvordan virksomheten påvirker de naturlige omgivelsene den opererer i, slike som luftrom, vann og landområder samt energiforbruk, klimautslipp og dyrevelferd.

   01.06.2012

  • Farlig gods


   Med farlig gods menes enhver substans eller materiale som utgjør en betydelig fare for helse, sikkerhet og miljø (på eng. hazardous materials, forkortet hazmat).

   01.06.2012

  • Transittdokumenter


   Et transittdokument utstedes i forbindelse med transitt av varer. Formål Formålet med dokumentet er at varer kan fraktes fra et land til et annet under tollvesenets kontroll, uten at toll og avgifter ...

   01.06.2012

  • Transportemballasje


   Med emballasje sikter vi i denne sammenheng spesielt til transportemballasje. Dette i motsetning til forbrukeremballasje, som vi omtaler under merking av varer. Transportemballeringen har først og fre...

   01.06.2012

  • Skjerpede sikkerhetskrav ved eksport til USA


   Siden terrorangrepet 11.september 2001 har USAs myndigheter vært i førersetet med å innføre sikkerhetstiltak i internasjonal handel. Det såkalte ”10 + 2” initiativet” eller Importer Security Filing (I...

   01.06.2012