Søk

 • Alle kategorier (7966)
 • Ansatt (731)
 • Nyhet (486)
 • Arrangement (301)
 • Tjenester (219)
  • Distanseavtale og forbrukervern


   Det finns en rad juridiska frågeställningar vid e-handel som man bör beakta före man säljer till kunder i andra länder via sin e-handelsbutik. Det är framförallt vid B2C e-handel, d.v.s. när ett e-han...

   20.06.2014

  • Åpen regning


   Salg i åpen regning "Open account" er enten i form av: Forskuddsbetaling, helt eller delvis Kredittsalg, på 30, 45, 60 dager osv. etter en angitt og avtalt tid.

   01.06.2012

  • Betalingsforsinkelser - foreldelsesfrister


   Opphøret av retten til fordringer eller til å reise sak om retten til fordringene kalles foreldelsesfrist eller preskripsjonstid. Dersom fordringshaver eller kreditor unnlater å gjøre slike krav gjeld...

   01.06.2012

  • Kredittforsikring


   Kredittforsikring er en form for betalingssikring ved salg på kreditt i åpen regning. Forsikring av risikoen for tap på fordringer brukes vanligvis på kortsiktige kreditter inntil 2 år.  Eksportøren k...

   01.06.2012

  • Kredittinformasjon


   En av de beste måtene å begrense risikoen ved eksportsalg er å innhente kredittinformasjon om kundene du skal gjøre forretning med før kontrakten inngås og varene sendes. Spesielt gjelder dette for st...

   01.06.2012

  • Myntenhet


   Myntenhet er betegnelsen på pengeenhetene som er i sirkulasjon i vedkommende land eller region (for eksempel euro), enten det er i form av sedler eller mynter. Alle land med en gyldig valuta har en va...

   01.06.2012

  • Valutakalkulator


   Både ved anbud, under kontraktsforhandlinger og ved betaling er det svært viktig å ha en realistisk oppfatning om hvordan kursforholdet er mellom norske kroner, kjøperlandets valuta eller aktuell oppg...

   01.06.2012

  • Valutakode


   Valutakode er en tre bokstavers unik og internasjonalt gyldig kode for myntenheten til et land. Valutakoden brukes typisk som forkortelse i handels- og betalingsdokumenter og for tollformål, for eksem...

   01.06.2012

  • Valutarestriksjoner


   Et grunnleggende spørsmål ved betaling i internasjonal handel er om importlandets valuta er konvertibel (convertible currency). Med dette menes generelt at landets penger kan veksles inn i valuta fra ...

   01.06.2012

  • Hvor eksporterer vi?


   Europa troner som Norges desidert viktigste eksportmarked og handelspartner  vi eksporterer ekstra mye til blant annet markeder som Sverige, Tyskland, Storbritania og Nederland

   05.08.2016