Søk

 • Alle kategorier (7966)
 • Ansatt (731)
 • Nyhet (486)
 • Arrangement (301)
 • Tjenester (219)
  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Rettsystemet er tatt utgangspunkt i portugisisk, tyskromersk rett. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presiserin...

   01.06.2012

  • Betaling


   Generelt om betaling Myntenhet 1 Kapp Verde escudo = 100 centavos Valutakode CVE Valutarestriksjoner Ingen restriksjoner når innførselslisens er innvilget. Landrisiko  Risikogruppe 6, OECD. Tendens: S...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Handelsfaktura utstedes i minst en original og fire kopier på portugisisk eller engelsk. Fakturamalen UN layout Key kan brukes. S...

   01.06.2012

  • Adresser


   Kapp Verdes representasjon i Norge: Kapp Verde har ingen representasjon i Norge, men ambassade i Wien: Embassy of the Republic of Cape Verde, Schwindgasse 20/2 A- 1040 Wien Telefon: + 431 503 87 27 Te...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja                      World Customs Organisation: Ja   Verdensbanken: Ja   Det Internasjonale Pengefond: Ja   Forente Nasjon...

   01.06.2012

  • Betalingsforhold


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten, og les mer generelt om betaling. Juridisk system Basert på angloamerikansk rett, tradisjonell stammelovgivning og islamsk rett. Leveringsbetingelser Vi anbefaler...

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen. Frihandelsområder Landet er med i det norske GSP systemet. Dette betyr at produkter kan oppnå preferansetollbehandling (tollfrihet elle...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Transittid med containerskip Oslo - Mombasa er 25-30 dager. Brukbart vei- og jernbanenett, særlig mellom de større byene. Innenlandstransport på Victoriasjøen spiller en ...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Innførselslisens kreves for enkelte produktgrupper. Lisens må fremskaffes før valuta kan tildeles og således før varene eksporteres fra Norge. Lisens tildeles på bakgr...

   01.06.2012

  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for salgskontrakten. Juridisk system Basert på fransk, tyskromersk rett og islamsk rett i en ny form. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering ...

   01.06.2012