Søk

 • Alle kategorier (7966)
 • Ansatt (732)
 • Nyhet (485)
 • Arrangement (298)
 • Tjenester (222)
  • EFTA/Albania avtalen


   Frihandelsavtalen mellom EFTA og Albania trådde i kraft 1. augaust 2011 for Norge sin del. Avtalen mellom partene innebærer at de fleste industriprodukter med opprinnelse i Albania oppnår tollfri innf...

   01.06.2012

  • EFTA/Canada avtalen


   Frihandelsavtalen mellom EFTA statene og Canada trådte i kraft 1. juli 2009. Avtalen mellom partene innebærer at de fleste industriprodukter med opprinnelse i Canada oppnår tollfri innførsel til EFTA ...

   01.06.2012

  • EFTA/Chile avtalen


   Frihandelsavtalen mellom EFTA statene og Chile trådte i kraft 1. desember 2004. Avtalen mellom partene innebærer at de fleste industriprodukter med opprinnelse i Chile oppnår tollfri innførsel til EFT...

   01.06.2012

  • EFTA/GCC avtalen


   Avtalen mellom EFTA statene og GCC landene ble  iverksatt 1. juli 2014. Den innebærer nulltoll på de fleste fisk-og fiskeprodukter, samt en rekke industrielle produkter.  En del produkter som fortsatt...

   01.06.2012

  • EFTA/Hong Kong avtalen


   Frihandelsavtalen mellom EFTA statene og Hong Kong, Kina trådte i kraft 1. november 2012. Hongkong SAR tilbyr allerede tollfri markedsadgang for alle typer varer og frihandelsavtalen sikrer at denne p...

   08.11.2012

  • EFTA/Jordan avtalen


   Frihandelsavtalen mellom EFTA og Jordan ble iverksatt i 1992. Avtalen gir tollnedsettelser eller tollfritak for en rekke varer med opprinnelse i EFTA ved handel med Jordan. Alle fisk– og fiskeprodukte...

   01.06.2012

  • EFTA/Makedonia avtalen


   Frihandelsavtalen mellom EFTA statene og Makedonia trådte i kraft 1. mai 2002. Avtalen innebærer at de fleste industriprodukter med opprinnelse i Makedonia oppnår tollfri innførsel til EFTA statene. D...

   01.06.2012

  • EFTA/Mexico avtalen


   Frihandelsavtalen mellom EFTA statene og Mexico trådte i kraft 1. juli 2001. Avtalen mellom partene innebærer at de fleste industriprodukter med opprinnelse i Mexico oppnår tollfri innførsel til EFTA ...

   01.06.2012

  • EFTA/SACU avtalen


   Frihandelsavtalen mellom EFTA og SACU trådte i kraft 1. mai 2008. Avtalen gjelder mellom EFTA landene og SACU som består av Botswana, Lesotho, Namibia, Swaziland og Sør-Afrika. Avtalen mellom partene ...

   01.06.2012

  • EFTA/Singapore avtalen


   Frihandelsavtalen mellom EFTA statene og Singapore trådte i kraft 1. januar 2003. Avtalen innebærer at de fleste industriprodukter oppnår tollfri innførsel til avtalepartene. En rekke fisk– og fiskepr...

   01.06.2012