Søk

 • Alle kategorier (7966)
 • Ansatt (731)
 • Nyhet (486)
 • Arrangement (301)
 • Tjenester (219)
  • Betaling


   Generelt om betaling Myntenhet 1 Kwacha = 100 Tambala Valutakode MWK Se Norges Bank for veiledende valutakurs. Valutarestriksjoner Ingen restriksjoner når innførselslisens er innvilget. Landrisiko  Ri...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Spesielle regler knyttet til matvareprodukter. Det er viktig at eksportøren holder kontakt med importøren om de gjeldene kravene. Farmasøytiske produkter må registeres i Malaw...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Malawis kombinerte opprinnelsesbevis og handelsfaktura - Invoice and Certificate of Origin for exports to Malawi -no. 534/50 krev...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Forsendelser via Durban i Sør-Afrika og med jernbane til Malawi er relativt mye brukt. Ellers går importen gjerne via Nacala (vei- og jernbaneforbindelse) i Mozambique el...

   01.06.2012

  • Adresser


   Malawis representasjon i Norge: Malawi har ingen representasjon i Norge, men ambassade i London: Embassy of the Republic of Malawi 36 John Street Holborn London WC1N 2AT Telefon:  +44 20 7421 6010 Tel...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja World Customs Organisation: Ja Verdensbanken: Ja Det Internasjonale Pengefond: Ja Forente Nasjoner: Ja OECD: Nei Mer bakgru...

   01.06.2012

  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Landets juridiske system er basert på tyskromersk rett. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av tid og...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. For visse varer gjelder ulike produktkrav. Spesielle krav til forbrukervarer. Tett kontakt med importør anbefales. Standarder Mali er fullt medlem av International Organizatio...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Handelsfaktura utstedes i minst 2 orginaler på fransk. Fakturamalen UN layout Kay kan brukes. Eventuelt importlisensnummer må stå...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Forskrift om restriktive tiltak mot Republikken Guinea finner du på Lovdata.  Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde s...

   01.06.2012