Søk

 • Alle kategorier (7966)
 • Ansatt (731)
 • Nyhet (486)
 • Arrangement (301)
 • Tjenester (219)
  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Basert på fransk,  tyskromersk rett.  Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av tid og sted. Angi dato o...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Standarder Guinea er ikke medlem av International Organization for Standards, ISO. Merking av varer Import av varer som er slik merket at det kan føre til misforståelser når d...

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen.  Frihandelsområder Guinea er med i det norske GSP systemet. Dette betyr at produkter kan oppnå preferansetollbehandling (tollfrihet ell...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Alle varer er lisenspliktig ved innførsel. Lisensen er gyldig i 4 måneder. Det er viktig at eksportør forsikrer seg om at importlisens foreligger før skipning. Forhånd...

   01.06.2012

  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Guinea-Bissau aksepterer tvungen internasjonal rett. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av sted, pun...

   01.06.2012

  • Betaling


   Generelt om betaling Myntenhet 1 CFA-franc = 100 centimes. Valutakode XOF Valutarestriksjoner Alle valutatransaksjoner må godkjennes av inkassobankene. Ingen begrensinger til innførsel av utenlandsk v...

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen.  Frihandelsområder Guinea-Bissau er medlem av UEMOA (West African Economic and Monetary Union).  Som medlem av ECOWAS innrømmes i mange...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Handelsfaktura utstedes i fem eksemplarer (en original og fire kopier) på portugisisk og engelsk. Fakturamalen UN layout Key kan ...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold . Transittid containerskip Oslo-Bissau er 20-25 dager. Fergetransport er en mulighet langs kysten. Av innenlandsk veinett er mindre enn 20% asfaltert. Til dels vanskelig f...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation : Ja World Customs Organisation : Nei Verdensbanken : Ja Det Internasjonale Pengefond : Ja Forente Nasjoner : Ja OECD : Nei Mer...

   01.06.2012