Søk

 • Alle kategorier (7966)
 • Ansatt (731)
 • Nyhet (486)
 • Arrangement (301)
 • Tjenester (219)
  • EU/Sør-Afrika avtalen


   Aktuelle opprinnelsesregler EUT L 311/1999 (side 298 - 400). Opprinnelsesvarer i handelen mellom EU og Sør Afrika Varer som har opprinnelse i EU eller Sør Afrika i tråd med opprinnelsesreglene i avtal...

   01.06.2012

  • EU/Tunisia avtalen


   Aktuelle opprinnelsesregler EUT L 260/2006 Opprinnelsesvarer i handelen mellom EU og Tunisia Varer som har opprinnelse i EU eller Tunisia i tråd med opprinnelsesreglene i avtalen, varer som har opprin...

   01.06.2012

  • EU/Tyrkia avtalen


   Handelsreglene mellom EU og Tyrkia er todelt og enkelte produkter er omfattet reglene i en ordinær handelsavtale, mens hovedvekten er omfattet av en tollunionsavtale der det ikke er toll på produkter ...

   01.06.2012

  • EFTA/Albania avtalen


   Frihandelsavtalen mellom EFTA og Albania trådde i kraft 1. augaust 2011 for Norge sin del. Avtalen mellom partene innebærer at de fleste industriprodukter med opprinnelse i Albania oppnår tollfri innf...

   01.06.2012

  • EFTA/Canada avtalen


   Frihandelsavtalen mellom EFTA statene og Canada trådte i kraft 1. juli 2009. Avtalen mellom partene innebærer at de fleste industriprodukter med opprinnelse i Canada oppnår tollfri innførsel til EFTA ...

   01.06.2012

  • 3.1 EFTA


   Norge har siden stiftelsen av EFTA (1960) inngått en rekke frihandelsavtaler med land og områder for å skape gode betingelser for norsk næringsliv. EFTA (European Free Trade Association) består i dag ...

   17.07.2013

  • 3.3 Når skal de ulike avtalene brukes?


   Det er viktig å huske at de ulike handelsavtalene Norge har inngått, kan ha ulike regler. Du skal alltid benytte reglene i den frihandelsavtalen som gjelder mot det landet du skal eksportere til. Hvis...

   17.07.2013

  • 4.1 Vareomfang


   Ikke alle varer vil oppnå tollfordeler under frihandelsavtalene. Enkelte produkter/produktkategorier er unntatt og importlandet har ikke gitt tilbud om tollfordeler. Landbruksprodukter er vanligvis en...

   17.07.2013

  • 4.4 Krav om direkte forsendelse


   Krav til forsendelse defineres også i den enkelte avtale. Som hoveregel må varene sendes direkte fra produksjonslandet til mottakerlandet (avtaleparten) for å oppnå tollfordelene i avtalen.

   17.07.2013

  • 4.5 Drawback


   I de fleste frihandelsavtaler er det forbud mot bruk av drawback (tilbakebetaling av toll). Eksportøren kan derimot velge om han vil søke om tilbakebetaling av toll for anvendte innsatsmaterialer elle...

   17.07.2013