Søk

 • Alle kategorier (7965)
 • Ansatt (732)
 • Nyhet (485)
 • Arrangement (299)
 • Tjenester (222)
  • EU/Papua Ny Guinea avtalen


   Aktuelle opprinnelsesregler EUT 272/2009 (side 569 - 319). Opprinnelsesvarer i handelen mellom EU og Papua Ny Guinea Varer som har opprinnelse i EU eller Papua Ny Guinea i tråd med opprinnelsesreglene...

   01.06.2012

  • EU/Serbia avtalen


   Aktuelle opprinnelsesregler EUT L 28/2010 (side 292 – 386). Opprinnelsesvarer i handelen mellom EU og Serbia Varer som har opprinnelse i EU eller Serbia i tråd med opprinnelsesreglene i avtalen. Oppri...

   01.06.2012

  • EU/Sør Korea avtalen


   Aktuelle opprinnelsesregler EUT L 127/2011 (side 1344 – 1414). Opprinnelsesvarer i handelen mellom EU og Sør Korea Varer som har opprinnelse i EU eller Sør Korea i tråd med opprinnelsesreglene i avtal...

   01.06.2012

  • EU/Sør-Afrika avtalen


   Aktuelle opprinnelsesregler EUT L 311/1999 (side 298 - 400). Opprinnelsesvarer i handelen mellom EU og Sør Afrika Varer som har opprinnelse i EU eller Sør Afrika i tråd med opprinnelsesreglene i avtal...

   01.06.2012

  • EU/Tunisia avtalen


   Aktuelle opprinnelsesregler EUT L 260/2006 Opprinnelsesvarer i handelen mellom EU og Tunisia Varer som har opprinnelse i EU eller Tunisia i tråd med opprinnelsesreglene i avtalen, varer som har opprin...

   01.06.2012

  • EU/Tyrkia avtalen


   Handelsreglene mellom EU og Tyrkia er todelt og enkelte produkter er omfattet reglene i en ordinær handelsavtale, mens hovedvekten er omfattet av en tollunionsavtale der det ikke er toll på produkter ...

   01.06.2012

  • EFTA/Albania avtalen


   Frihandelsavtalen mellom EFTA og Albania trådde i kraft 1. augaust 2011 for Norge sin del. Avtalen mellom partene innebærer at de fleste industriprodukter med opprinnelse i Albania oppnår tollfri innf...

   01.06.2012

  • EFTA/Canada avtalen


   Frihandelsavtalen mellom EFTA statene og Canada trådte i kraft 1. juli 2009. Avtalen mellom partene innebærer at de fleste industriprodukter med opprinnelse i Canada oppnår tollfri innførsel til EFTA ...

   01.06.2012