Søk

 • Alle kategorier (7966)
 • Ansatt (731)
 • Nyhet (486)
 • Arrangement (301)
 • Tjenester (219)
  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Alle importører må ha tillatelse til å importere varer, og får tildelt et sertifikat av utenrikstjenesten i Tyrkia. Tillatelsen er gyldig i 2 år. I tillegg må importør...

   01.06.2012

  • Betalingsforhold


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten, og les mer generelt om betaling. Juridisk system Basert på tyskromersk rett. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av t...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. For enkelte produkter gjelder visse produktkrav. For enkelte matvarer gjelder visse kvalitetsstandarder. Importører av blant annet levende dyr, planter, korn og plantefrø må s...

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen. Frihandelsområder EFTA har inngått en frihandelsavtale med Tyrkia som for Norges vedkommende trådte i kraft 15. april 1992. Avtalen med...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Handelsfaktura utstedes i syv eksemplarer (en original og seks kopier) på fransk, engelsk og tysk. Fakturamalen UN layout Key kan...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Transittid containerskip Oslo-tyrkisk havn er 15-20 dager, avhengig av korrespondanse med feederbåter og tyrkisk lossehavn. Krav om forhåndsvarsling (24 timer) ved frakt ...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Ingen restriksjoner. Transportmerking For varer som skal transitteres gjennom Tyrkia må emballasjen merkes "IN TRANSIT". Dersom forsendelsen ikke er merk...

   01.06.2012

  • Adresser


   Tyrkias ambassade i Oslo: Tyrkias Ambassade Halvdan Svartes gate 5 0244 Oslo Telefon: 22 12 87 50 Telefax: 22 55 62 63 E-post: embassy.oslo@mfa.gov.tr Hjemmeside Innovasjon Norge har kontor i Istanbul...

   01.06.2012

  • Markedsforhold


   Landrisiko  Risikogruppe 0, OECD. Tendens: Stabil. Korrupsjonsindeks Transparency Internationals korrupsjonsindeks (CPI): 81 (2016). Tendens: Stabil.

   13.05.2016

  • Betalingsforhold


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten, og les mer generelt om betaling. Juridisk system Landets juridiske system er basert på tyskromersk rett. Foreldelsesfrist Tre år for bedrifter, 30 år ved dommer....

   01.06.2012