Søk

 • Alle kategorier (7966)
 • Ansatt (731)
 • Nyhet (486)
 • Arrangement (301)
 • Tjenester (219)
  • Adresser


   Kroatias representasjon i Norge: Embassy of the Republic of Croatia Drammensveien 82 0244 Oslo Telefon: 23 01 40 50 Telefax: 23 01 40 60 E-post: croemb.oslo@mvpei.hr  Hjemmeside Norges representasjon ...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja                      World Customs Organisation: Ja   Verdensbanken: Ja   Det Internasjonale Pengefond: Ja   Forente Nasjon...

   01.06.2012

  • Markedsforhold


   Landrisiko Risikogruppe 0, OECD. Tendens: Stabil Korrupsjonsindeks Transparency Internationals korrupsjonsindeks (CPI): 55 (2016). Tendens: Negativ.

   13.05.2016

  • Betalingsforhold


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten, og les mer generelt om betaling. Juridisk system Landets juridiske system er basert på angloamerikansk rett og tyskromersk rett. Foreldelsesfrist  Ingen fast pra...

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen.  Fortolling og lagring Varer kan importeres midlertidig for bearbeiding, såkalt Aktiv foredling. Da betales ikke toll og avgifter, men ...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja                      World Customs Organisation: Ja   Verdensbanken: Ja   Det Internasjonale Pengefond: Ja   Forente Nasjon...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Kypros er som medlem av EU omfattet av en lang rekke harmoniserte EU-krav til produkter. Dette gjelder så vel tekniske krav til produktene som krav som skal ivareta hensynet t...

   01.06.2012

  • Tollbehandling


   Generelt om tollbehandling. Fortolling og lagring Kypros er en del av tollunionen EU. Dette innebærer at EUs felles tollov gjelder ved innførsel til Kypros, og at felles regelverk knyttet til tollpros...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Handelsfaktura utstedes i minst tre eksemplarer på engelsk. Fakturamalen UN layout Key kan brukes. Se fakturainnhold for detaljer...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Transittid med containerskip fra Oslo til kypros hovedhavn er 20-25 dager. Varer kan ikke tas inn via den tyrkisk kontrollerte delen av øya. En rekke linjer har faste sei...

   01.06.2012