Søk

 • Alle kategorier (7966)
 • Ansatt (731)
 • Nyhet (486)
 • Arrangement (301)
 • Tjenester (219)
  • Adresser


   Kypros' representasjon i Norge: Kypros har ingen representasjon i Norge. Den kypriotiske ambassaden i Stockholm har sideakkreditering til Kypros: Embassy of the Republic of Cyprus Styrmannsgatan 4, 1s...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja                      World Customs Organisation: Ja   Verdensbanken: Ja   Det Internasjonale Pengefond: Ja   Forente Nasjon...

   01.06.2012

  • Markedsforhold


   Landrisiko Risikogruppe 4, OECD. Tendens: Positiv. Korrupsjonsindeks Transparency Internationals korrupsjonsindeks (CPI): 57 (2016). Tendens: Positiv.

   13.05.2016

  • Betalingsforhold


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten, og les mer generelt om betaling. Juridisk system Basert på  tyskromersk rett. Det eksisterer spor av sosialistiske tilpasninger og praksis i det latviske systeme...

   01.06.2012

  • Transport og logistikk


   Generelt om transportforhold. Godt utbygd vei- og jernbanenett. Viktig transittland for handel med Russland og delvis også for vareforsendelser til og fra andre øst-europeiske land. Logistikk- og lagr...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja World Customs Organisation: Ja Verdensbanken: Ja Det Internasjonale Pengefond: Ja Forente Nasjoner: Ja OECD: Nei Mer bakgru...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Vanlige utførselsrestriksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på gjeldende regler innenfor sitt område. Utførselsdeklarasjon N...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Innførselslisens kreves for noen få varesorter, hovedsakelig landbruksprodukter og tekstiler fra tredjeland som EU ikke har inngått frihandelsavtaler med. EU har et fe...

   01.06.2012

  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Basert på  tyskromersk rett. Det eksisterer spor av sosialistiske tilpasninger og praksis i det latviske systemet. Leveringsbetingelser Vi anbefa...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Latvia er som medlem av EU omfattet av en lang rekke harmoniserte EU-krav til produkter. Dette gjelder så vel tekniske krav til produktene som krav som skal ivareta hensynet t...

   01.06.2012