Søk

 • Alle kategorier (7966)
 • Ansatt (732)
 • Nyhet (485)
 • Arrangement (298)
 • Tjenester (222)
  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Handelsfaktura utstedes i fem eksemplarer (en original og fire kopier) på portugisisk og engelsk. Fakturamalen UN layout Key kan ...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold . Transittid containerskip Oslo-Bissau er 20-25 dager. Fergetransport er en mulighet langs kysten. Av innenlandsk veinett er mindre enn 20% asfaltert. Til dels vanskelig f...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation : Ja World Customs Organisation : Nei Verdensbanken : Ja Det Internasjonale Pengefond : Ja Forente Nasjoner : Ja OECD : Nei Mer...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Alle bedrifter som driver kommersiell virksomhet i Kamerun, må være registrert i et handelsregister hos Finansdepartementet og hos skattemyndighetene. Aktøren mottar d...

   01.06.2012

  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Basert på fransk, tyskromersk rett med noe innflytelse av angloamerikansk rett. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med kl...

   01.06.2012

  • Betaling


   Generelt om betaling Myntenhet 1 CFA-franc = 100 centimes. Valutakode XAF Se Norges Bank for veiledende valutakurs. Valutarestriksjoner Utenlandsk valuta blir kun tildelt importører som har en viss om...

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen.  Frihandelsområder Landet er med i det norske GSP systemet. Dette betyr at produkter kan oppnå preferansetollbehandling (tollfrihet ell...

   01.06.2012

  • Adresser


   Kameruns representasjon i Norge: Kamerun har ingen representasjon i Norge, men Norge er sideakkreditert under Kameruns ambassade i England: Embassy of the Republic of Cameroon 84, Holland Park GB-Lond...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene regler innenfor sitt område. For ge...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Innførselslisens kreves for enkelte varer. Innførselslisenser er gyldig i 3 måneder og utstedes av handelskamrene. Eksportøren bør be om en kopi av innførselslisensen ...

   01.06.2012