Søk

 • Alle kategorier (7966)
 • Ansatt (731)
 • Nyhet (486)
 • Arrangement (301)
 • Tjenester (219)
  • Betaling


   Generelt om betaling Myntenhet 1 Bahrain Dinar = 1000 fils. Valutakode BHD. Se Norges Bank for veiledende valutakurs. Valutarestriksjoner Ingen restriksjoner. Landrisiko Risikogruppe 4, OECD. Tendens:...

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen.  Frihandelsområder Frihandelsavtalen mellom EFTA og The Gulf Co-operation Council (GCC)" (Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, d...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Handelsfaktura utstedes i tre eksemplarer på engelsk eller arabisk. Fakturamalen UN layout Key kan brukes. Se fakturainnhold for ...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Transittid med containerskip Oslo- Bahrainsk hovedhavn er 25-30 dager. Velutbygget motorvei og veinett forøvrig. Tollflyplasser The Bahrain International Airport. Importh...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Ingen restriksjoner.  Transportmerking Alle kolli bør være merket med bruttovekt og med navn på mottaker. Om forsendelsen omfatter to eller flere kolli, ...

   01.06.2012

  • Adresser


   Bahrains representasjon i Norge: Bahrain har ingen representasjon i Norge, men ambassaden i London er sideakkreditert Norge: Embassy of the Kingdom of Bahrain 30 Belgrave Square London, SW1X 8QB Unite...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja                      World Customs Organisation: Ja   Verdensbanken: Ja   Det Internasjonale Pengefond: Ja   Forente Nasjon...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav . Utførselsrestriksjoner Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene regler innenfor sitt område. For g...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Innførsel av varer til Bangladesh blir regulert i et 3-årlig importprogram (Import Policy Order - IPO). Alle importører må være resgistert hos (Ministry of Commerce) f...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. For visse typer varer gjelder spesielle lover og forskrifter. Det er viktig at eksportøren holder kontakt med importøren om de disse kravene. Dette gjelder blant annet farmasø...

   01.06.2012