Søk

 • Alle kategorier (7965)
 • Ansatt (732)
 • Nyhet (485)
 • Arrangement (299)
 • Tjenester (222)
  • 8.3 Internasjonalt veifraktbrev - CMR


   Formålet med dokumentet: En internasjonalt godkjent fraktkontrakt mellom eksportøren og fraktføreren. Brukes ved internasjonal biltransport. Fraktbrevet skal omfatte varen eller varene som faktisk bli...

   17.07.2013

  • 8.4 Bill of Lading (B/L) - Konnossement


   Formålet med dokumentet: Brukes i sjøtransporter fra havn til havn (Port of Loading/Port of Discharge) og i kombinerte transporter der sjøtransport inngår i transportkjeden (Place of Receipt/Place of ...

   17.07.2013

  • 8.6 Flyfraktbrev - Air Waybill (AWB)


   Formålet med dokumentet: Flyfraktbrevet er en kvittering på at flyselskapet, evt. ekspresselskapet har mottatt forsendelsen for transport til oppgitt mottaker, samt en bekreftelse på at en transportav...

   17.07.2013

  • 8.8 Farlig gods


   Formålet med dokumentet: Formålet med farlig gods informasjon er å dokumentere at godset er korrekt beskrevet, klassifisert og at nødvendige forholdsregler for transporten er tatt, i følge gjeldende i...

   17.07.2013

  • 9.2 Forsikringssertifikat


   Formålet med dokumentet: Bekreftelse på at transportforsikring er tegnet gjennom et forsikringsbevis. Utstedes etter avtale. Dokumentet henviser til, eller har samme funksjon som et forsikringsbevis i...

   08.08.2013

  • 3.1 EFTA


   Norge har siden stiftelsen av EFTA (1960) inngått en rekke frihandelsavtaler med land og områder for å skape gode betingelser for norsk næringsliv. EFTA (European Free Trade Association) består i dag ...

   17.07.2013

  • 3.3 Når skal de ulike avtalene brukes?


   Det er viktig å huske at de ulike handelsavtalene Norge har inngått, kan ha ulike regler. Du skal alltid benytte reglene i den frihandelsavtalen som gjelder mot det landet du skal eksportere til. Hvis...

   17.07.2013

  • 4.1 Vareomfang


   Ikke alle varer vil oppnå tollfordeler under frihandelsavtalene. Enkelte produkter/produktkategorier er unntatt og importlandet har ikke gitt tilbud om tollfordeler. Landbruksprodukter er vanligvis en...

   17.07.2013

  • 4.4 Krav om direkte forsendelse


   Krav til forsendelse defineres også i den enkelte avtale. Som hoveregel må varene sendes direkte fra produksjonslandet til mottakerlandet (avtaleparten) for å oppnå tollfordelene i avtalen.

   17.07.2013

  • 4.5 Drawback


   I de fleste frihandelsavtaler er det forbud mot bruk av drawback (tilbakebetaling av toll). Eksportøren kan derimot velge om han vil søke om tilbakebetaling av toll for anvendte innsatsmaterialer elle...

   17.07.2013