Søk

 • Alle kategorier (7966)
 • Ansatt (731)
 • Nyhet (486)
 • Arrangement (301)
 • Tjenester (219)
  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Innførselslisens kreves for noen få varesorter, hovedsakelig landbruksprodukter og tekstiler fra tredjeland som EU ikke har inngått frihandelsavtaler med. EU har et fe...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Belgia er som medlem av EU omfattet av en lang rekke harmoniserte EU-krav til produkter. Dette gjelder så vel tekniske krav til produktene som krav som skal ivareta hensynet t...

   01.06.2012

  • Tollbehandling


   Generelt om tollbehandling. Fortolling og lagring EUs felles tollov gjelder ved innførsel til Belgia, og felles regelverk knyttet til tollprosedyrene ved innførsel skal tas i bruk. EU har implementert...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Transittid med containerskip fra Oslo til Belgia er 4 dager. Meget velutbygget kanal-, vei- og jernbanenett. Tollflyplasser Brüssel, Antwerpen, Ostende og Lüttich. Import...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav Transportforsikring Ingen restriksjoner. Transportmerking Ingen spesielle bestemmelser. Emballasje EU har tiltrådt den internasjonale konvensjonen om behandling av treemballa...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja                    World Customs Organisation: Ja  Verdensbanken: Ja Det Internasjonale Pengefond: Ja Forente Nasjoner: Ja ...

   01.06.2012

  • Markedsforhold


   Landrisiko Risikogruppe 0, OECD. Tendens: Stabil. Korrupsjonsindeks Transparency Internationals korrupsjonsindeks (CPI): 77 (2016). Tendens: Stabil.

   13.05.2016

  • Adresser


   Belgias representasjon i Norge: Embassy of the Kingdom of Belgium Munkedamsveien 53 B (2. etg) 0244 Oslo Telefon: 23 23 92 20 Telefax: 23 13 32 32 E-post: oslo@diplobel.fed.be Hjemmeside Norges repres...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene regler innenfor sitt område. For ge...

   01.06.2012

  • Betaling


   Generelt om betaling. Myntenhet 1 konvertibel marka = 100 konvertible pfenniga Valutakode BAM Se Norges Bank for veiledende valutakurs. Valutarestriksjoner Ingen restriksjoner, men det anbefales å kon...

   01.06.2012