Søk

 • Alle kategorier (7965)
 • Ansatt (732)
 • Nyhet (485)
 • Arrangement (299)
 • Tjenester (222)
  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Ingen restriksjoner ut over at det kreves forsikringsbevis for alle varer med verdi over DF 5000,000 FOB-verdi. Transportmerking Ingen spesielle bestemme...

   01.06.2012

  • Adresser


   Djibouti representasjon i Norge: Djibouti har ingen representasjon i Norge, men ambassade i Brussel: Ambassade de Djibouti, Djiboutis ambassade Ave. F.D. Roosevelt 204 B-1050 Brussel Telefon: +32 23 4...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene regler innenfor sitt område. For ge...

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen. Frihandelsområder Frihandelsavtalen mellom EFTA og Egypt er assymetrisk som medfører at tollen på en rekke industriprodukter trappes ne...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Transittid med containerskip Oslo - egyptisk havn er 15-20 dager. Relativt høye transitt- og håndteringsavgifter i Alexandria sammenliknet med andre Middelhavs-havner. Su...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Krav om at en rekke forbruksvarer må sendes direkte fra opprinnelseslandet til Egypt. Sjekk med importør hvilke varer som omfattes av kravet. Transportforsikring Forsikrings...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja                      World Customs Organisation: Ja   Verdensbanken: Ja   Det Internasjonale Pengefond: Ja   Forente Nasjon...

   01.06.2012

  • Betaling


   Generelt om betaling Myntenhet 1 CFA-franc = 100 centimes   Valutakode  XAF Se Norges Bank for veiledende valutakurs. Valutarestriksjoner All utenlandshandel må gå gjennom autoriserte banker og finans...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Handelsfaktura utestedes i fire eksemplarer. Fakturamalen UN layout Key kan brukes. Faksimileunderskrift godtas ikke. Se fakturai...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Transittid med containerskip fra Oslo til Malabo er 25-30 dager. Viss fergetrafikk mellom øyene og fastlandet. Veinettet utenom de største byene, Malabo og Bata, er gjenn...

   01.06.2012