Søk

 • Alle kategorier (5169)
 • Ansatt (724)
 • Nyhet (489)
 • Arrangement (259)
 • Tjenester (237)
  • Meråker


   Da smelteverket la ned driften, forsvant nesten 19 prosent av arbeidsplassene i kommunen. Nå skal regionen reise seg igjen

   26.09.2016

  • Ytre Namdal: Nærøy, Vikna og Leka


   Tre kommuner rammet av finanskrisen og strukturendringer har gått sammen om å danne en omstillingsregion som skal skape 250 nye arbeidsplasser.

   26.09.2016

  • Søndre Land


   Utfordringene i Søndre Land springer ut av den store nedgangen i sysselsettingen i regionen. Spesielt møbelindustrien har mistet mange arbeidsplasser.

   26.09.2016

  • Flakstad


   Flakstad kommune har opplevd stort tap av fiskekvoter, og kommunens fiskeriflåte er halvert. Det har rammet lokalsamfunnet hardt.

   22.09.2016

  • Hvem gjør hva i avklaringsfasen?


   Fylkeskommunen Fylkeskommunene overvåker utviklingen i sine kommuner og har et særlig ansvar for å avdekke sårbarhet i kommunene. Fylkeskommunen kan iverksette en samfunnsmessig konsekvensanalyse for ...

   27.09.2016

  • Hva er en samfunnsmessig konsekvensanalyse?


   En samfunnsmessig konsekvensanalyse dokumenterer omstillingsområdets nærings- og sysselsettingsutvikling de seneste 10 årene og gir en prognose for utviklingen de kommende 10 år. Det er viktig at anal...

   26.09.2016

  • Roller og oppgaver i strategifasen


   Prosjektorganisasjonen v/prosjektleder har mange viktige oppgaver i denne fasen. Prosjektleder må lage en god prosjektplan for arbeidet med å: Gjennomføre utviklingsanalyse Utarbeide forslag til omsti...

   27.09.2016

  • Resultater av strategi- og forankringsfasen


   Leveransen fra strategi- og forankringsfasen skal være: Forslag til omstillingsplan med innsatsområder, organisering og finansiering, samt kommunikasjonsplan Forslag til handlingsplan for første gjenn...

   27.09.2016

  • Tettere samarbeid med fylkeskommunene


   Innovasjon Norge jobber i dag aktivt med å kvalitetssikre det operative strategi- og prosjektarbeidet i landets omstillingskommuner. I fremtiden skal vi også jobbe tettere opp mot fylkeskommunene i de...

   22.09.2016