Søk

 • Alle kategorier (7965)
 • Ansatt (732)
 • Nyhet (485)
 • Arrangement (299)
 • Tjenester (222)
  • Toll og avgifter


   Generelt om toll og avgifter. Tolltariffen Tolltariffen er basert på Harmonized System-HS. De fleste tollsatser er verditollsatser som vanligvis beregnes av CIF-verdien. I EUs felles tolltariff kan du...

   01.06.2012

  • Tollbehandling


   Generelt om tollbehandling. Fortolling og lagring Slovenia er en del av tollunionen EU. Dette innebærer at EUs felles tollov gjelder ved innførsel til Slovenia, og at felles regelverk knyttet til toll...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Ingen restriksjoner. Transportmerking Ingen spesielle bestemmelser. Emballasje EU har tiltrådt den internasjonale konvensjonen om behandling av treemball...

   01.06.2012

  • Adresser


   Slovenias representasjon i Norge: Slovenia har ingen representasjon i Norge. Slovenias ambassade i Danmark har imidlertid sideakkreditering til Norge: Embassy of the Republic of Slovenia Amaliegade 6 ...

   01.06.2012

  • Markedsforhold


   Landrisiko  Risikogruppe 0, OECD. Tendens: Stabil. Korrupsjonsindeks Transparency Internationals korrupsjonsindeks (CPI): 58 (2016). Tendens: Stabil.

   13.05.2016

  • Adresser


   Costa Ricas representasjon i Norge: Costa Rica har ingen representasjon i Norge, men ambassade i London: Embassy od The Republic of Costa Rica 14 Lancaster Gate London W2 3LH Telefon: + 44 20 7706 884...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja                      World Customs Organisation: Ja   Verdensbanken: Ja   Det Internasjonale Pengefond: Ja   Forente Nasjon...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Handelsfaktura utstedes i tre eksemplarer på spansk eller engelsk. Fakturamalen UN layout Key kan brukes. Se fakturainnnhold for ...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Transittid med containerskip Oslo - kubansk havn er 20-25 dager. Brukbart innenlandsk transportnett, men delvis nedslitt. Der er også et jernbanenett. Tollflyplasser La H...

   01.06.2012

  • Adresser


   Cubas representasjon i Norge: Embassy of the Republic of Cuba Oscarsgate 78 B, 3. etg. 0244 Oslo Telefon: 23 08 32 60 Telefax: 23 08 32 61 E-post: enoruega@online.no Hjemmeside Norges representasjon p...

   01.06.2012