Søk

 • Alle kategorier (7966)
 • Ansatt (732)
 • Nyhet (485)
 • Arrangement (298)
 • Tjenester (222)
  • Adresser


   Laos' representasjon i Norge: Laos har ingen representasjon i Norge. Ambassaden i Sverige er sideakkreditert Norge: Embassy of the Lao People's Democratic Republic Badstrandsvägen 11 Box 35006 S-100 2...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Det er forbudt å selge, forsyne eller formidle våpen eller tilknyttet materiell av enhver art, samt teknologi og tjenester til militære formål til ikke-...

   01.06.2012

  • Betalingsforhold


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten, og les mer generelt om betaling. Juridisk system Basert på tyskromersk rett, inspirert av fransk rett. Religiøse prinsipper spiller også en viktig rolle i det li...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. For enkelte varegrupper er det spesielle produktkrav. Dette gjelder bl.a. kjemiske og farmasøytiske produkter, tekniske oljer, alkoholdige drikker, medisiner, elektriske og el...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Handelsfaktura utstedes i 3 eksemplarer, 1 eksemplar stemples med "Original" og 2 eksemplarer med "Copy". Fakturaen bør utstedes ...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Ingen restriksjoner. Transportmerking Ingen spesielle bestemmelser. Emballasje Libanon har tiltrådt den internasjonale konvensjonen om behandling av tree...

   01.06.2012

  • Adresser


   Libanons representasjon i Norge: Libanon er ikke representert i Norge, ambassaden i Stockholm er derimot sideakkreditert til Norge: Embassy of the Lebanese Republic Kommandörsgatan 35 Box 5360 S-102 4...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene regler innenfor sitt område. For ge...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. De fleste varer kan importeres uten restriksjoner. For noen varegrupper må en importlisens foreligge. Importlisensen utstedes på bakgrunn av Formular JK 69 av Ministry...

   01.06.2012

  • Betalingsforhold


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten, og les mer generelt om betaling. Juridisk system Basert på angloamerikansk rett, islamsk rett og lokal sedvanerett. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Inc...

   01.06.2012