Søk

 • Alle kategorier (7966)
 • Ansatt (732)
 • Nyhet (485)
 • Arrangement (298)
 • Tjenester (222)
  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Medisinske produkter og skadedyrmidler må registreres av Helsedepartementet. For en del elektriske apparater og utstyr, inkludert husholdningsapparater kreves godkjennelse av ...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Ingen spesiell formular forlanges. UN Layout Key anbefales. Fakturaen bør skrives ut i minst tre eksemplarer på engelsk. Den skal...

   01.06.2012

  • Adresser


   Malaysia representasjon i Norge: Malaysia har ingen representasjon i Norge, ambassaden i Stockholm er derimot sideakkreditert til Norge: Embassy of Malaysia Karlavägen 37 Box 26053 SE-100 41 Stockholm...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja World Customs Organisation: Ja Verdensbanken: Ja Det Internasjonale Pengefond: Ja Forente Nasjoner: Ja OECD: Nei Mer bakgru...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene regler innenfor sitt område. For ge...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. De fleste varer kan innføres uten innførselselsrestriksjoner. Innførselslisens kreves for enkelte varegrupper hvor forskjellige departementer i Ulan Bator har ansvar f...

   01.06.2012

  • Betaling


   Generelt om betaling. Myntenhet Tugrik = 100 möngö. Valutakode MNT Se Norges Bank for veiledende valutakurs. Valutarestriksjoner Tillatelse fra Sentralbanken til å utføre valuta må gjerne foreligge fø...

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen.  Frihandelsområder Landet er med i det norske GSP systemet. Dette betyr at produkter kan oppnå preferansetollbehandling (tollfrihet ell...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Ingen spesielle krav til formular. UN Layout Key anbefales. 1 orginal og 4 kopier med alle opplysninger. Handelsfakturaen må sign...

   01.06.2012

  • Adresser


   Mongolias representasjon i Norge: Mongolia har ingen representasjon i Norge, men ambassade i Stockholm: Embassy of Mongolia Asärdvägen 25 B SE-182 33 Danderyd Telefon: + 46 8 753 11 35/36 Telefax: + 4...

   01.06.2012