Søk

 • Alle kategorier (7966)
 • Ansatt (731)
 • Nyhet (486)
 • Arrangement (301)
 • Tjenester (219)
  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Hellas er som medlem av EU omfattet av en lang rekke harmoniserte EU-krav til produkter. Dette gjelder så vel tekniske krav til produktene som krav som skal ivareta hensynet t...

   01.06.2012

  • Toll og avgifter


   Generelt om toll og avgifter. Tolltariffen Tolltariffen er basert på Harmonized System -HS. De fleste tollsatser er verditollsatser som vanligvis beregnes av CIF-verdien. I EUs felles tolltariff kan d...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Transittiden fra Oslo til hovedhavn i Hellas er rundt 20 dager. Vel utbygget skipsfart til øyene. Den greske handelsflåten er den klart største i EU. Bra vei- og jernbane...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Importlisens kreves for bla. legemidler, medisinsk utstyr, kjemiske plantevernmidler, veterinærprodukter, kino-/video- og andre fremviserapparater, industriavfall av f...

   01.06.2012

  • Betalingsforhold


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten, og les mer generelt om betaling. Juridisk system Basert på tyskromersk rett. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av t...

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen. Importavgifter Hviterussiske tollmyndigheter har utstrakt myndighet til å fastsette innfortollingsgrunnlaget ved vareimport, spesielt d...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. På grunn av sin beliggenhet som innlandsstat er vei- og jernbanetransport de vanligste transportformene ved forsendelser til Hviterussland. Jernbanetransport er relativt ...

   01.06.2012

  • Markedsforhold


   Landrisiko  Risikogruppe 0, OECD. Tendens: Stabil.  Korrupsjonsindeks Transparency Internationals korrupsjonsindeks (CPI): 73 (2016). Tendens: Negativ.

   13.05.2016

  • Transportforhold og logistikk


   Generelt om transportforhold. Velutbygget vei-, jernbane- og kanalnett. Tollflyplasser Cork, Dublin og Shannon ved Limerick. Importhavner Cork, Dublin, Dun Laoghaire, Galway, Limerick og Waterford. Pa...

   01.06.2012

  • Adresser


   Irlands representasjon i Norge: Embassy of Ireland Haakon VIIs gate 1 0244 Oslo Telefon: 22 01 72 00 Telefax: 22 01 72 01 E-post: osloembassy@dfa.ie Hjemmeside Den norske ambassade i Dublin: Royal Nor...

   01.06.2012