Søk

 • Alle kategorier (7966)
 • Ansatt (732)
 • Nyhet (485)
 • Arrangement (298)
 • Tjenester (222)
  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja World Customs Organisation: Ja Verdensbanken: Ja Det Internasjonale Pengefond: Ja Forente Nasjoner: Ja OECD: Ja Mer bakgrun...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Vanlige utførselsrestriksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på gjeldende regler innenfor sitt område. Utførselsdeklarasjon N...

   01.06.2012

  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Basert på tyskromersk rett. Rettssystemet er modifisert for å overensstemme med kravene til OSCE og for å bukt med restene av Marxist-Leninistisk...

   01.06.2012

  • Betaling


   Generelt om betaling. Myntenhet Euro   Valutakode  EUR. Vanlig faktureringsvaluta  EUR eller NOK. Valutakalkulator Bruk kalkulatoren til å beregne veiledende valutakurser. Landrisiko  Risikogruppe 0, ...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Slovakia er som medlem av EU omfattet av en lang rekke harmoniserte EU-krav til produkter. Dette gjelder så vel tekniske krav til produktene som krav som skal ivareta hensynet...

   01.06.2012

  • Toll og avgifter


   Generelt om toll og avgifter. Tolltariffen Tolltariffen er basert på Harmonized System-HS. De fleste tollsatser er verditollsatser som vanligvis beregnes av CIF-verdien. I EUs felles tolltariff kan du...

   01.06.2012

  • Tollbehandling


   Generelt om tollbehandling. Fortolling og lagring Slovakia er en del av tollunionen EU. Dette innebærer at EUs felles tollov gjelder ved innførsel til Slovakia, og at felles regelverk knyttet til toll...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Transportforsikring tegnes vanligvis hos forsikringsselskap i Slovakia. Transportmerking Eventuelle krav avtales i kontrakten mellom eksportør og importø...

   01.06.2012

  • Markedsforhold


   Landrisiko  Risikogruppe 0, OECD. Tendens: Stabil Korrupsjonsindeks Transparency Internationals korrupsjonsindeks (CPI): 61 (2016). Tendens: Positiv.

   13.05.2016

  • Betalingsforhold


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten, og les mer generelt om betaling. Juridisk system Basert på tyskromersk rett.  Foreldelsesfrist  Fem år. Rettslig oppfølging  Det finnes ingen overenskomst mellom...

   01.06.2012