Søk

 • Alle kategorier (7966)
 • Ansatt (731)
 • Nyhet (486)
 • Arrangement (301)
 • Tjenester (219)
  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene regler innenfor sitt område. For ge...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. De fleste varer kan importeres uten restriksjoner. For noen varegrupper må en importlisens foreligge. Importlisensen utstedes på bakgrunn av Formular JK 69 av Ministry...

   01.06.2012

  • Betalingsforhold


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten, og les mer generelt om betaling. Juridisk system Basert på angloamerikansk rett, islamsk rett og lokal sedvanerett. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Inc...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Medisinske produkter og skadedyrmidler må registreres av Helsedepartementet. For en del elektriske apparater og utstyr, inkludert husholdningsapparater kreves godkjennelse av ...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Ingen spesiell formular forlanges. UN Layout Key anbefales. Fakturaen bør skrives ut i minst tre eksemplarer på engelsk. Den skal...

   01.06.2012

  • Adresser


   Malaysia representasjon i Norge: Malaysia har ingen representasjon i Norge, ambassaden i Stockholm er derimot sideakkreditert til Norge: Embassy of Malaysia Karlavägen 37 Box 26053 SE-100 41 Stockholm...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja World Customs Organisation: Ja Verdensbanken: Ja Det Internasjonale Pengefond: Ja Forente Nasjoner: Ja OECD: Nei Mer bakgru...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene regler innenfor sitt område. For ge...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. De fleste varer kan innføres uten innførselselsrestriksjoner. Innførselslisens kreves for enkelte varegrupper hvor forskjellige departementer i Ulan Bator har ansvar f...

   01.06.2012

  • Betaling


   Generelt om betaling. Myntenhet Tugrik = 100 möngö. Valutakode MNT Se Norges Bank for veiledende valutakurs. Valutarestriksjoner Tillatelse fra Sentralbanken til å utføre valuta må gjerne foreligge fø...

   01.06.2012