Søk

 • Alle kategorier (7966)
 • Ansatt (731)
 • Nyhet (486)
 • Arrangement (301)
 • Tjenester (219)
  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Handelsfaktura utstedes i det antall eksemplarer kjøper krever. Fakturamalen UN layout Key kan brukes. Se fakturainnhold for deta...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja World Customs Organisation: Ja Verdensbanken: Ja Det Internasjonale Pengefond: Ja Forente Nasjoner: Ja OECD: Ja Mer bakgrun...

   01.06.2012

  • Eksportkrav i EU


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene regler innenfor sitt område. For ge...

   14.08.2015

  • Importrestriksjoner i EU


   Generelt om importrestriksjoner. Nasjonale registreringsprosedyrer kan forekomme i enkelte land før varer kan importeres. Alle foretak som har tollvirksomhet må ha EORI, Economic Operator Registration...

   14.08.2015

  • Betalingsforhold i EU


   Generelt om betaling Myntenhet Euro er den mest brukte myntenheten i EU. Euro = 100 cents. Bulgaria, Kroatia, Tsjekkia, Ungarn, Polen, Romania, Sverige, Danmark og Storbritannia har beholdt sin egen v...

   14.08.2015

  • Adresser


   EUs representasjon i Norge: Delegation of the European Union Klingenberggaten 7A Postboks 1643 Vika 0119 Oslo Telefon: 22 83 35 83 Telefax: 22 83 40 55 Epost: delegation-norway@eeas.europa.eu Hjemmesi...

   14.08.2015

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Godt utbygd vei- og jernbanenett. Viktig transittland for handel med Russland og delvis også for vareforsendelser til og fra andre øst-europeiske land. Logistikk- og lagr...

   01.06.2012

  • Adresser


   Latvisk representasjon i Norge: Embassy of the Republic of Latvia Bygdø Allé 76 0268 Oslo PB 3163 Elisenberg 0208 Oslo Telefon: 22 54 22 80 Telefax: 22 54 64 26 E-post: embassy.norway@mfa.gov.lv Hjemm...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja World Customs Organisation: Ja Verdensbanken: Ja Det Internasjonale Pengefond: Ja Forente Nasjoner: Ja OECD: Nei Mer bakgru...

   01.06.2012

  • Betalingsforhold


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten, og les mer generelt om betaling. Juridisk system Basert på tyskromersk rett. Foreldelsesfrist  10 år. Rettslig oppfølging Det finnes ingen overenskomst mellom No...

   01.06.2012