Søk

 • Alle kategorier (7966)
 • Ansatt (732)
 • Nyhet (485)
 • Arrangement (298)
 • Tjenester (222)
  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Ingen restriksjoner. Transportmerking Ingen spesielle bestemmelser. Følg instruksjonenene i salgskontrakten. Emballasje Ukraina har tiltrådt den internas...

   01.06.2012

  • Adresser


   Ukrainas representasjon i Norge: Ukrainas ambassade Arbins gate 4 0253 Oslo Telefon: 22 83 55 60 Telefax: 22 83 55 57 E-post: embassy@ukremb.no / emb_no@mfa.gov.ua Hjemmeside Norges representasjon i U...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja World Customs Organisation: Ja Verdensbanken: Ja Det Internasjonale Pengefond: Ja Forente Nasjoner: Ja OECD: Nei Mer bakgru...

   01.06.2012

  • Betalingsforhold


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten, og les mer generelt om betaling. Juridisk system Basert på tyskromersk rett. Foreldelsesfrist  5 år. Rettslig oppfølging  Det finnes ingen overenskomst mellom No...

   01.06.2012

  • Adresser


   Ungarns representasjon i Norge: Embassy of Hungary Sophus Lies gate 3 0244 Oslo Telefon: 22 54 76 40 Telefax: 22 44 76 93 E-post: mission.osl@mfa.gov.hu Hjemmeside Norges representasjon i Ungarn: Roya...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja                      World Customs Organisation: Ja   Verdensbanken: Ja   Det Internasjonale Pengefond: Ja   Forente Nasjon...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Vanlige utførselsrestriksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldende regler innenfor sitt område. Utfø...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Ungarn er som medlem av EU omfattet av en lang rekke harmoniserte EU-krav til produkter. Dette gjelder så vel tekniske krav til produktene som krav som skal ivareta hensynet t...

   01.06.2012

  • Tollbehandling


   Generelt om tollbehandling. Fortolling og lagring Ungarn er en del av tollunionen EU. Dette innebærer at EUs felles tollov gjelder ved innførsel til Ungarn, og at felles regelverk knyttet til tollpros...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Handelsfaktura utstedes i fem eksemplarer på engelsk, fransk eller tysk. Fakturamalen UN layout Key kan brukes. Se fakturainnhold...

   01.06.2012