Søk

 • Alle kategorier (7966)
 • Ansatt (731)
 • Nyhet (486)
 • Arrangement (301)
 • Tjenester (219)
  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Kuwait Public Authority for Industry (PAI) har ansvaret for å utarbeide standarder for produktsikkerhet med videre. PAI administrerer det såkalt ICCP-programmet for kvalitetsk...

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen.  Frihandelsområder Frihandelsavtalen mellom EFTA og The Gulf Co-operation Council (GCC)" (Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, d...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Handelsfaktura utstedes i minst seks eksemplarer på arabisk eller engelsk. Fakturamalen UN layout Key kan brukes. Underskrift påf...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Ingen kjente restriksjoner. Transportmerking Kolliene skal merkes med importørs telegramadresse og eventuelt ordrenummer. I enkelte tilfeller kreves merk...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene regler innenfor sitt område. For ge...

   01.06.2012

  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Basert på  tyskromersk rett  og særlig fransk rett, foruten sosialistisk inspirert rettspraksis. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incote...

   01.06.2012

  • Betaling


   Generelt om betaling. Myntenhet 1 Kip = 100 at Valutakode LAK Se Norges Bank for veiledende valutakurs. Valutarestriksjoner Valutaregulering via sentralbanken, Bank of Lao PDR. Betalingstransaksjoner ...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Handelsfaktura utstedes i fem eksemplarer. Fakturamalen UN layout Key kan brukes. Se fakturainnhold for detaljert oversikt. Følge...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Ingen restriksjoner. Transportmerking Ingen spesielle bestemmelser. Emballasje Solid emballering kreves, både på grunn av krevende transportforhold, utel...

   01.06.2012

  • Adresser


   Laos' representasjon i Norge: Laos har ingen representasjon i Norge. Ambassaden i Sverige er sideakkreditert Norge: Embassy of the Lao People's Democratic Republic Badstrandsvägen 11 Box 35006 S-100 2...

   01.06.2012