Søk

 • Alle kategorier (7966)
 • Ansatt (732)
 • Nyhet (485)
 • Arrangement (298)
 • Tjenester (222)
  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Forsikring må tegnes i det statlige selskapet Sadharan Bima Corporation. Transportmerking Ingen spesielle bestemmelser. Emballasje Ta hensyn til meget fu...

   01.06.2012

  • Adresser


   Bangladesh' representasjon i Norge: Konsul Eilif Døsen Østre Hopsveg  5232 Paradis Telefon: 55 91 11 11 / 905 32 277 Telefax: 55 57 52 81 E-post: eilid@online.no Eller se Bangladeshs ambassade i Sveri...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. De fleste varetyper tas inn under "Open General License". Unntakene er følgende: Telekommunikasjonsutstyr, patenterte medisiner, tre og kryssfiner, gull, planter, dyr,...

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen.  Frihandelsområder Som medlem av ASEAN (Association of Southeast Asian Nations), innrømmes tollpreferanser for varer fra andre ASEAN-la...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Handelsfaktura utstedes i tre eksemplarer på engelsk. Fakturamalen UN layout Key kan brukes. Ved krav om importlisens må pro form...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Transittid med containerskip Oslo - Muara er 35-40 dager. Singapore viktig transitthavn for forsendelser til Brunei. Sjøfrakt viktig også innenlands i Brunei. Vær observa...

   01.06.2012

  • Adresser


   Bruneis representasjon i Norge: Brunei har ingen representasjon i Norge, men ambassade i Berlin: Embassy of Brunei Darussalam Kronenstrasse 55-58 DE-10117 Berlin Telefon: + 49 30 206 076 00 Telefax: +...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja                      World Customs Organisation: Ja   Verdensbanken: Ja   Det Internasjonale Pengefond: Ja   Forente Nasjon...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene regler innenfor sitt område. For ge...

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen, eller HM Revenue & Customs. Fortolling og lagring Varer kan importeres midlertidig for bearbeiding, såkalt Aktiv foredling. Da betales ...

   01.06.2012