Søk

 • Alle kategorier (7966)
 • Ansatt (731)
 • Nyhet (486)
 • Arrangement (301)
 • Tjenester (219)
  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Handelsfaktura utstedes i minst to eksemplarer på engelsk eller fransk. Se fakturainnhold for detaljert oversikt. Hvis fakturaen ...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Ingen restriksjoner Transportmerking Ingen spesielle bestemmelser Emballasje EU har tiltrådt den internasjonale konvensjonen om behandling av treemballas...

   01.06.2012

  • Adresser


   Frankrikes representasjon i Norge: Embassy of the French Republic Drammensveien 69 0244 Oslo Telefon: 23 28 46 00 Telefax: 23 28 46 70 E-post: ambafrance.oslo@diplomatie.gouv.fr Hjemmeside Innovasjon ...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene regler innenfor sitt område. For ge...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Brukt oppdrettsutstyr og landbruksredskaper må ha bekreftelse på at de er desinfisert før import. "Tjaldurs Apotek" på Færøyene har monopol på import av medisiner. Til...

   01.06.2012

  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Basert på dansk, tyskromersk rett. På grunn av utstrakt indre selvstyre er ikke alltid færøyske og danske lovbestemmelser de samme. Disse avviken...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Færøyene består av 18 øyer. Flere av de største øyene er bundet sammen med bru- eller tunnelforbindelser. Gjennomgående hyppigst og best forbindelser via Danmark. Linjene...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Ingen restriksjoner Transportmerking Ingen spesielle bestemmelser Emballasje Gjenbrukssystem for papir, big bags, fiskegarn, glass, jern, metaller mv. En...

   01.06.2012

  • Adresser


   Færøyenes representasjon i Norge: Færøyene har ingen representasjon i Norge. Spørsmål og henvendelser kan rettes til den danske ambassade: Danmarks Ambassade, Olav Kyrres gate 7 0244 Oslo Telefon: 22 ...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Restriksjoner ved salg av militært utstyr og strategiske varer må påregnes på grunn av interne etniske konflikter i landet (Syd-Ossetia, Abkhazia). Vanl...

   01.06.2012