Søk

 • Alle kategorier (7984)
 • Ansatt (734)
 • Nyhet (485)
 • Arrangement (305)
 • Tjenester (207)
  • Adresser


   Maroccos representasjon i Norge:  Embassy of the Kingdom of Morocco Holtegata 28 0355 OSLO Telefon: 23 19 71 50/52 Telefaks: 23 19 71 51 E-Post: oslosifam@yahoo.com   Norges representasjon i Marokko: ...

   01.06.2012

  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Basert på tyskromersk rett og islamsk rett. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av tid og sted. Angi ...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Transittid med containerskip Oslo - Nouakchott er 15-20 dager. Dog relativt store tidsvariasjoner og forholdsvis sjeldne anløp i forhold til andre hovedhavner. Under 20 %...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Transportforsikring må normalt tegnes i SMAR (Societé Mauritanienne d'Assurance et de Réassurance). Transportmerking Ingen spesielle bestemmelser. Emball...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Transittid med containerskip Oslo - egyptisk havn er 15-20 dager. Relativt høye transitt- og håndteringsavgifter i Alexandria sammenliknet med andre Middelhavs-havner. Su...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Krav om at en rekke forbruksvarer må sendes direkte fra opprinnelseslandet til Egypt. Sjekk med importør hvilke varer som omfattes av kravet. Transportforsikring Forsikrings...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja                      World Customs Organisation: Ja   Verdensbanken: Ja   Det Internasjonale Pengefond: Ja   Forente Nasjon...

   01.06.2012

  • Betaling


   Generelt om betaling Myntenhet 1 CFA-franc = 100 centimes   Valutakode  XAF Se Norges Bank for veiledende valutakurs. Valutarestriksjoner All utenlandshandel må gå gjennom autoriserte banker og finans...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Handelsfaktura utestedes i fire eksemplarer. Fakturamalen UN layout Key kan brukes. Faksimileunderskrift godtas ikke. Se fakturai...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Transittid med containerskip fra Oslo til Malabo er 25-30 dager. Viss fergetrafikk mellom øyene og fastlandet. Veinettet utenom de største byene, Malabo og Bata, er gjenn...

   01.06.2012