Søk

 • Alle kategorier (4783)
 • Ansatt (969)
 • Nyhet (514)
 • Arrangement (441)
 • Tjenester (31)
  • Flakstad


   Omstillingsperiode 2012-2017. Kommunen var preget av store tap av fiskekvoter som gav betydelige konsekvenser for lokalsamfunnet. Målet var 80 nye arbeidsplasser og vekst i innbyggertallet. 

   22.09.2016

  • Innvandrergründere


   Hva mener vi med «innvandrer»? Når vi snakker om innvandrere bruker vi SSBs definisjon: Innvandrere er personer som er født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldr...

   04.01.2017

  • Søndre Land


   Omstillingsperiode 2010-. Kommunen hadde en skjev befolknings-sammensetning, mangel på kvalifisert arbeidskraft og bortfall av arbeidsplasser. Målet var 100 nye arbeidsplasser og 100 flere innbyggere ...

   26.09.2016

  • Forretningsmodell vs -plan


   Mange nyetableringer går overende etter kort tid. Grunnen til dette er blant annet at de ikke treffer markedet med sitt produkt/tjeneste, og at pengene på et tidspunkt tar slutt. Dette forteller oss a...

   02.01.2017

  • Meløy


   Omstillingsperiode 2012–2018. Meløy var sterkt preget av nedleggingen av REC Wafer og tap av 650 arbeidsplasser. Ekstraordinær bevilgning fra Stortinget. Målet er å etablere 400 arbeidsplasser og bli ...

   26.09.2016

  • Hurum


   Omstillingsperiode 2014–2019. Hurum sin utfordring er nedleggelser og tap av arbeidsplasser. Kommunen har store arealreserver og mange muligheter. Målet er å styrket næringsliv, bærekraft, økt kompeta...

   22.09.2016

  • Elverumregionen


   Omstillingsperiode 2014–2018. Regionen er preget av nedleggelse av to virksomheter, med over 200 tapte arbeidsplasser. Målet er 150 arbeidsplasser. Etablere et levedyktig innovasjonsmiljø.

   22.09.2016

  • Lærdal


   Omstillingsperiode 2012–2018. Utfordringen til Lærdal er færre arbeidsplassar og negativ befolkningsutvikling. Mål et er 190 nye arbeidsplassar, 124 nye innbyggarar.

   26.09.2016

  • Vanylven


   Omstillingsperiode 2007–2013. Vannylven var preget av tap av arbeidsplasser og fraflytting. Målet var 100 nye arbeidsplasser, 100 flere innbyggere og 50 pendlere til kommunen. 

   26.09.2016