Søk

 • Alle kategorier (7984)
 • Ansatt (734)
 • Nyhet (485)
 • Arrangement (305)
 • Tjenester (207)
  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Basert på fransk, tyskromersk rett  og sedvanerett. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av tid og ste...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Ingen innførselsrestriksjoner for de fleste varer. Forhåndsinspeksjon av varer Forhåndsinspeksjon av varer (Pre Shipment Inspection) kreves for vareforsendelser med en...

   01.06.2012

  • Betaling


   Generelt om betaling Myntenhet 1 Leone = 100 cents Valutakode SLL Se Norges Bank for veiledende valutakurs. Valutarestriksjoner Importører må kunne forelegge aktuelle skipningsdokumenter til sin forre...

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen.  Frihandelsområder Som medlem av ECOWAS innrømmes i mange tilfeller tollpreferanser for varer fra andre medlemsland. Importavgifter I t...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Proformafaktura Til bruk for importørens søk om importlisens og betalingstillatelse utstedes proformafaktura i 1 orginal og 2 kopier. All...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Ved eksport til Somalia kreves det forhåndsinspeksjon av samtlige varer. Forhåndsinspeksjon kreves ikke hvis varen skal brukes til diplomatiske eller veldedige formål....

   01.06.2012

  • Betaling


   Generelt om betaling Myntenhet 1 somalisk shilling = 100 cents. Valutakode SOS. Valutarestriksjoner Eventuelle valutareguleringer blir administrert gjennom sentralbanken i Somalia. Valutarestriksjoner...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Det var i utgangspunktet ingen kjente bestemmelser. For visse varegrupper, først og fremst konsumvarer følges italienske, britiske, amerikanske eller lignende standarder/produ...

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen.  Frihandelsområder Somalia er medlem av COMESA (Common Market for Eastern and Southern Africa). Importavgifter Ingen kjente bestemmelse...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Fakturaen skal forekomme i minst tre eksemplarer. Fakturaen skal blant annet inneholde: - selgers og kjøpers navn - adresser - da...

   01.06.2012