Søk

 • Alle kategorier (7992)
 • Ansatt (735)
 • Nyhet (484)
 • Arrangement (303)
 • Tjenester (213)
  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Nederland er som medlem av EU omfattet av en lang rekke harmoniserte EU-krav til produkter. Dette gjelder så vel tekniske krav til produktene som krav som skal ivareta hensyne...

   01.06.2012

  • Tollbehandling


   Generelt om tollbehandling. Fortolling og lagring Nederland er en del av tollunionen EU. Dette innebærer at EUs felles tollov gjelder ved innførsel til Nederland, og at felles regelverk knyttet til to...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Tollflyplasser Amsterdam (Schiphol), Eindhoven, Enschede, Groningen, Maastricht, Rotterdam. Importhavner Rotterdam er både Europas og Nederlands største og mest internasj...

   01.06.2012

  • Adresser


   Nederlands representasjon i Norge: Embassy of the Kingdom of the Netherlands Oscars gate 29 0244 Oslo Telefon: 23 33 36 00 Telefax: 23 33 36 01 E-post: osl@minbuza.nl Hjemmeside Innovasjon Norge har k...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner: World Trade Organisation: Ja                      World Customs Organisation: Ja   Verdensbanken: Ja   Det Internasjonale Pengefond: Ja   Forente Nasjo...

   01.06.2012

  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Basert på tyskromersk rett og sedvanerett, samt innslag av angloamerikansk rett. Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med k...

   01.06.2012

  • Tollbehandling


   Generelt om tollbehandling. Fortolling og lagring Varer som ikke blir tollekspedert umiddelbart etter ankomst fra utlandet, skal legges inn på tollager eller annen likestilt lagringsplass. Varer kan l...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Ingen restriksjoner. Transportmerking Ingen spesielle bestemmelser. Emballasje Alle typer emballasje skal gjenvinnes. Miljøverndepartementet (MD) har sat...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja                      World Customs Organisation: Ja   Verdensbanken: Ja   Det Internasjonale Pengefond: Ja   Forente Nasjon...

   01.06.2012

  • Betalingsforhold


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten, og les mer generelt om betaling. Juridisk system Basert på tyskromersk rett. Endringer i lovsystemet blir gradvis introdusert på grunn av en bred demokratisering...

   01.06.2012