Søk

 • Alle kategorier (7984)
 • Ansatt (734)
 • Nyhet (485)
 • Arrangement (305)
 • Tjenester (207)
  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Transportforsikring må normalt tegnes i Senegal. Transportmerking Ingen spesielle bestemmelser. I henhold til vanlig fraktpraksis, skal godset merkes med...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja                      World Customs Organisation: Ja   Verdensbanken: Ja   Det Internasjonale Pengefond: Ja   Forente Nasjon...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Innførselslisens kreves vanligvis ikke. Varer fra franc-sonen og EU er ikke underlagt mengdebegrensninger. Der innførselslisens kreves gjelder den gjennomgående seks m...

   01.06.2012

  • Betaling


   Generelt om betaling Myntenhet 1 CFA-franc = 100 centimes. Valutakode XAF Valutarestriksjoner Ingen restriksjoner når innførselslisens er innvilget. CFA-francen er knyttet opp mot euroen. Landrisiko  ...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav Standarder Sentral-Afrikanske Republikk er ikke medlem av International Organization for Standards, ISO. Der er spesielle krav til visse produkter. Disse er ofte kompliserte og...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Ingen spesiell formular kreves. Oppgi både FOB-og CIF-verdi separat på fakturaen. Følgende erklæring må skrives på fakturaen og u...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold . Den Sentral-Afrikanske Republikk ligger i innlandet midt i Afrika. Ved sjøfrakt går forsendelsene vanligvis over Doula havn i Kamerun. Derfra er det ca. 1200 km landevei...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav . Transportforsikring Transportforsikring må vanligvis tegnes i Entreprise d'Etat d'Assurances et Reassurances (SIRIRI). Transportmerking Ingen spesielle bestemmelser. Emball...

   01.06.2012

  • Adresser


   Ambassadør for den Sentral- Afrikanske Republikk: Sissel Breie Telefon: 22 24 39 65 E-post: sb@mfa.no

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation : Ja World Customs Organisation : Ja Verdensbanken : Ja Det Internasjonale Pengefond : Ja Forente Nasjoner : Ja OECD : Nei Mer ...

   01.06.2012