Søk

 • Alle kategorier (7987)
 • Ansatt (735)
 • Nyhet (484)
 • Arrangement (304)
 • Tjenester (213)
  • Betalingsforhold


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten, og les mer generelt om betaling. Juridisk system Basert på islamsk rett med innslag av angloamerikansk rett Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® ...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Der er spesielle krav til visse produkter. Disse er ofte kompliserte og omfattende. Kjemikalier, kunstgjødsel og visse matvarer er underlagt særskilte bestemmelser. Medisinske...

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen. Frihandelsområder EFTA har inngått frihandelsavtale med Jordan. Avtalen gir tollnedsettelser eller tollfritak for en rekke varer med op...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Ingen spesielle krav til formular. Fakturaen bør skrives ut i minst fem eksemplarer på engelsk eller arabisk. For tekstilvarer kr...

   01.06.2012

  • Mer om landet


   Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner World Trade Organisation: Ja World Customs Organisation: Ja Verdensbanken: Ja Det Internasjonale Pengefond: Ja Forente Nasjoner: Ja OECD: Nei Mer bakgru...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Sjøtransport av varer til Bosnia- Hercegovina går gjerne over den kroatiske havnen Ploce. Det er veiforbindelse til Kroatia, Serbia og Montenegro. Veinettet i Bosnia-Herc...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Ingen restriksjoner. Transportmerking Ingen spesielle bestemmelser. Emballasje Da vareforsendelser ofte er gjenstand for flere omlastninger bør emballasj...

   01.06.2012

  • Adresser


   Bosnia-Hercegovinas representasjon i Norge: Embasssy of Bosnia and Herzegovina Drammensveien 105 0244 Oslo Telefon: 22 54 09 60 Telefax: 22 54 09 63 E-post: info@bhembassy.no Hjemmeside Norges represe...

   01.06.2012

  • Produktkrav


   Generelt om produktkrav. Bulgaria er som medlem av EU omfattet av en lang rekke harmoniserte EU-krav til produkter. Dette gjelder så vel tekniske krav til produktene som krav som skal ivareta hensynet...

   01.06.2012

  • Tollbehandling


   Generelt om tollbehandling. Fortolling og lagring Bulgaria er en del av tollunionen EU. Dette innebærer at EUs felles tollov gjelder ved innførsel til Bulgaria, og at felles regelverk knyttet til toll...

   01.06.2012