Søk

 • Alle kategorier (7987)
 • Ansatt (735)
 • Nyhet (484)
 • Arrangement (304)
 • Tjenester (213)
  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Ingen restriksjoner. Transportmerking Ingen spesielle bestemmelser. Emballasje Solid emballering kreves, både på grunn av krevende transportforhold, utel...

   01.06.2012

  • Adresser


   Laos' representasjon i Norge: Laos har ingen representasjon i Norge. Ambassaden i Sverige er sideakkreditert Norge: Embassy of the Lao People's Democratic Republic Badstrandsvägen 11 Box 35006 S-100 2...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Det er forbudt å selge, forsyne eller formidle våpen eller tilknyttet materiell av enhver art, samt teknologi og tjenester til militære formål til ikke-...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold . Det meste av innførselen går over Durban i Syd-Afrika og Maputo i Mosambik. Direkte jernbaneforbindelse med begge havner. Et etter afrikansk målestokk godt veinett. Swaz...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav . Transportforsikring Ingen restriksjoner Transportmerking Alle kolli med en bruttovekt over 1.360 kilo skal være tydelig merket med vekten i tilknytning til øvrig merking. V...

   01.06.2012

  • Adresser


   Swaziland har et generalkonsulat i Oslo: Generalkonsul John Malting Slemdalsveien 97b 0373 Oslo Telefon:  22 49 10 27 /95 17 94 03 (mobil) Telefaks: 22 14 34 17 E-post: malting@online.no Norges repres...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Det kreves importlisens og ekstra dokumentasjon på samtlige varer. Importøren må ha en form for forretningslisens som må fornyes hvert år. Det kreves også sertifikater...

   01.06.2012

  • Eksportdokumenter


   Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon. Faktura Handelsfaktura utstedes i fire eksemplarer (en original og tre kopier) på engelsk. Fakturamalen UN layout Key kan brukes. Se fakt...

   01.06.2012

  • Transportkrav


   Generelt om transportkrav. Transportforsikring Ingen kjente bestemmelser. Transportmerking I Dar-es-Salaam brukes et fargekodesystem. Kolliene skal merkes med et kors (helst ikke armer på mindre enn 3...

   01.06.2012

  • Adresser


   Tanzanias representasjon i Norge: Tanzania har ingen representasjon i Norge. Nærmeste ambassade er i Stockholm: Embassy of the United Republic of Tanzania Näsby allé 6 S-183 55 Täby Sverige Telefon: +...

   01.06.2012