Søk

 • Alle kategorier (7992)
 • Ansatt (735)
 • Nyhet (484)
 • Arrangement (303)
 • Tjenester (213)
  • Adresser


   Færøyenes representasjon i Norge: Færøyene har ingen representasjon i Norge. Spørsmål og henvendelser kan rettes til den danske ambassade: Danmarks Ambassade, Olav Kyrres gate 7 0244 Oslo Telefon: 22 ...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Restriksjoner ved salg av militært utstyr og strategiske varer må påregnes på grunn av interne etniske konflikter i landet (Syd-Ossetia, Abkhazia). Vanl...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. De fleste varer kan innføres uten lisens. Krav om innførselslisens gjelder for visse varer. Ta kontakt med importør for ytterligere informasjon. En rekke varer kreves ...

   01.06.2012

  • Salgskontrakt


   Se vår sjekkliste for Salgskontrakten. Juridisk system Basert på  tyskromersk rett.  Leveringsbetingelser Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av tid og sted. Angi dato, avtalt l...

   01.06.2012

  • Betaling


   Generelt om betaling. Myntenhet 1 Lari = 100 tetri Valutakode GEL Se Norges Bank for veiledende valutakurs. Valutarestriksjoner Ingen restriksjoner for de fleste varetransaksjoner. Landrisiko  Risikog...

   01.06.2012

  • Tollforhold


   Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen.  Frihandelsområder Ingen kjente medlemskap. Importavgifter De fleste varer kan innføres tollfritt, bortsett fra noen matvareprodukter o...

   01.06.2012

  • Transportforhold


   Generelt om transportforhold. Transittid med containerskip Oslo - Poti rundt 20 dager. Poti er også en viktig transitthavn for videreforsendelse til Armenia og Aserbajdsjan. Veiforbindelse med Armenia...

   01.06.2012

  • Adresser


   Georgias representasjon i Norge: Embassy of Georgia Pilestredet 15B, 0164 Oslo Telefon: 23 20 16 99 E-post: oslo.emb@mfa.gov.ge Hjemmeside Norges representasjon i Georgia: Norge har ingen representasj...

   01.06.2012

  • Eksportkrav


   Generelt om eksportkrav. Utførselsrestriksjoner Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene regler innenfor sitt område. For ge...

   01.06.2012

  • Importrestriksjoner


   Generelt om importrestriksjoner. Gibraltar hører forfatningsmessig inn under Storbritannia. De fleste varesorter kan importeres uten restriksjoner. Noen få varesorter er forbudt innført. Forhåndsinspe...

   01.06.2012