Søk

 • Alle kategorier (4575)
 • Ansatt (768)
 • Nyhet (509)
 • Arrangement (476)
 • Tjenester (25)
  • Tilskudd til miljøteknologi


   Utvikling av ny miljøteknologi er krevende, og steget fra teknologiutvikling til markedsintroduksjon er en kritisk fase. Kostnadene ved å teste teknologien i full skala er ofte høye og muligheten for ...

   20.11.2018

  • EU-finansiering


   Trenger du finansiering til et prosjekt med internasjonalt potensial? Norge er fullverdig medlem av Horisont 2020-programmet, noe som gjør at norske bedrifter og forskningsmiljøer kan delta på linje m...

   12.11.2018

  • Innovasjonslån


   Innovasjonslån kan brukes både til kommersialisering av nye løsninger, styrking av arbeidskapitalen, vekst og internasjonalisering.

   12.11.2018

  • Forbud mot støtte til selskaper "i vanskeligheter"


   I henhold til Statsstøtteregelverket kan man ikke (under gruppeunntakene, GBER) gi offentlig støtte til selskaper som er «i vanskeligheter» og som er eldre enn tre år fra foretaksregistrering. Et sels...

   05.12.2018

  • Innovasjonspartnerskap


   Innovasjonspartnerskap er offentlig-private partnerskap der norske kommuner og etater går sammen med næringslivet for å sammen utvikle helt nye løsninger på dagens og fremtidens samfunnsutfordringer. ...

   17.12.2018

  • Vekstsatsingen: Godt tilpasset brukerne


   Høsten 2016 gjennomførte Oxford Research en evaluering av Vekstsatsingen, for å måle effekten av prosjektene opp mot målene som er satt for ordningen. Evalueringen viser at Vekstsatsingen er viktig på...

   09.02.2017