Søk

 • Alle kategorier (5169)
 • Ansatt (724)
 • Nyhet (489)
 • Arrangement (259)
 • Tjenester (237)
  • La oss skape nye landslag - sammen!


   Ingen kan være i tvil om at norsk næringsliv nå går inn i en periode der de som omstiller seg er de som vinner. Ingen skal heller være i tvil om at den næringen landet vårt har vært så avhengig av len...

   16.03.2015

  • Mange oppdrag som henger sammen


   Innovasjon Norge har flere oppdragsgivere og mange ulike oppdrag som sammen utgjør vårt innovasjonsmandat. Felles for alle våre oppdrag er at vi skal bidra til langsiktig og bærekraftig verdiskaping o...

   16.03.2015

  • Innovasjon Norge skaper efffekt


   Hva er en vellykket bedrift? Hva som bidrar til lønnsom næringsutvikling er vanskelig å måle direkte, fordi mange faktorer må samvirke for at en bedrift skal vokse og utvikle seg. I denne rapportering...

   17.03.2015

  • Flere vekstkraftige bedrifter


   Bare en mindre andel av norske virksomheter kan karakteriseres som høyvekstbedrifter. Likevel spiller de en helt spesiell rolle i den økonomiske utviklingen, og det er derfor et mål for Innovasjon Nor...

   16.03.2015

  • Styrets beretning


   Innovasjon Norge ble stiftet 19. desember 2003 og eies med 51 prosent av Staten ved Nærings- og fiskeridepartementet og av fylkeskommunene med 49 prosent. Selskapet er organisert som et særlovsselskap...

   17.03.2015

  • Årsrapport 2015


   I 2015 skapte vi effekter i et grønt gründerår. Dette er digital årsrapport for 2015.

   01.04.2016

  • Her er tredriveren i din region


   Innovasjon Norge koordinerer et snart landsdekkende nettverk av regionale pådrivere innen innovativ trebruk. Vi kaller disse pådriverne for "tredrivere".

   10.09.2012

  • Rådgivere - Innovasjon Norges tresatsing


   Aust-Agder, Vest Agder Roar Flatland Roar.Flatland@innovasjonnorge.no Telemark Gry Langbakk Gry.Langbakk@innovasjonnorge.no Buskerud og Vestfold Ole Herman Oppen Ole.Herman.Oppen@innovasjonnorge.no  M...

   07.09.2012