Søk

 • Alle kategorier (4474)
 • Ansatt (761)
 • Nyhet (503)
 • Arrangement (442)
 • Tjenester (24)
  • Opptak av nye klynger


   Samarbeider du med andre om utvikling innenfor et bestemt område, og ønsker litt ekstra fart på satsningen? Det finnes mange fordeler med samarbeidsbaserte utviklingsprosjekter, og vi støtter disse gj...

   12.11.2018

  • Bedriftsnettverk


   Har din bedrift vekstambisjoner og ønsker å realisere disse i samarbeid med andre bedrifter? Vi kan finansiere samarbeidet gjennom tjenesten Bedriftsnettverk.

   12.11.2018

  • Lavrisikolån


   Trenger din bedrift lån ut over private lån? Innovasjon Norge tilbyr finansiering for langsiktig kapitalbehov.

   20.11.2018

  • Regionale distriktsmidler


   Innovasjon Norge har et mål om at verdier skapes over hele landet. Vi har derfor egne ordninger for selskaper i distriktene, og andre krav til selskapene som kan kvalifisere seg for våre ordninger. 

   26.11.2018

  • Lånegaranti


   Har din bedrift utfordringer med å skaffe driftskreditt hos banken? En lånegaranti fra Innovasjon Norge kan bedre finansieringsmulighetene.

   12.11.2018

  • Tilskudd til innovasjonskontrakter


   Samarbeider du med en kunde om et innovativt prosjekt som har internasjonalt potensial? Innovasjonskontrakter gir finansiell risikoavlastning.

   12.11.2018

  • Vekstgarantiordningen


   Vekstgaranti har som formål å styrke tilgangen til bankfinansiering for innovative eller raskt voksende små og mellomstore bedrifter.

   29.11.2018