Søk

 • Alle kategorier (4345)
 • Ansatt (755)
 • Nyhet (492)
 • Arrangement (318)
 • Tjenester (14)
  • Forskuddsbetaling


   Forskuddsbetaling er det beste for deg som eksportør. Dette innebærer betaling gjennom kredittkort eller en overførsel direkte på din konto.

   28.11.2018

  • Dokumentinkasso


   Dokumentinkasso (Cash Against Documents) er en betalingsform hvor kjøpers bank utleverer dokumenter til kjøper mot betaling eller aksept av veksel etter oppdrag fra selger.

   28.11.2018

  • Remburs


   Remburs (Letter of Credit) er nok det mest allsidige og sikreste betalingsinstrumentet I internasjonal handel.

   28.11.2018

  • Kredittforsikring


   Kredittforsikring dekker kommersiell risiko (manglende betalingsevne og betalings uvilje) og land(politisk) risiko.

   28.11.2018

  • Åpen regning


   Utbetalinger skjer nesten utelukkende via S.W.I.F.T. (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), som er et internasjonalt datanettverk for finansielle transaksjoner og kommunikasjon...

   28.11.2018

  • Andre måter å sikre kontrakten


   Sen betaling føre til tap av renter, og forsinkelsesrente er normalt en kompensasjon for dette. Det er viktig å være oppmerksom på at dette ikke er mulig å kreve i alle land, og det er derfor viktig å...

   28.11.2018

  • Distansehandel


   Hva skiller netthandel fra direkte handel gjennom en butikk?

   03.12.2018

  • Forbrukerbeskyttelse


   I EU og EØS er det bare delvis felles regler for distansehandel og forbrukerbeskyttelse. Med forbrukerbeskyttelse menes både forbrukernes rettigheter ved kjøp og når det gjelder personvern.

   03.12.2018

  • Håndtering av persondata i EU/EØS


   For å fullføre en avtale om netthandel, trenger selgeren kjøperens informasjon som identifiserer hvem kjøperen er. Hvordan dere som selger behandler disse personopplysningene er regulert i strenge reg...

   03.12.2018