Søk

 • Alle kategorier (4782)
 • Ansatt (969)
 • Nyhet (514)
 • Arrangement (441)
 • Tjenester (31)
  • Direkte salg


   Oversikten i denne delen tar for seg eksportsalg av varer, hvor eksportør og importør handler direkte – uten mellomledd. I hovedsak skiller dette seg fra tjenesteeksport, men enkelte punkter vil også ...

   28.11.2018

  • Betalingsbetingelser


   Pris Det er gjerne her hoved slaget står under kontraktsforhandlingene. Foruten den strategiske vurderingen av hvilken pris markedet kan ta, er det under prissetting viktig å ikke glemme forhold som p...

   28.11.2018

  • Samkjøring med andre kontrakter


   For å få gjennomført et eksportsalg er det gjerne nødvendig å inngå kontraktsmessige avtaler også med: Transportør Transportforsikringsselskap, avhengig av leveringsbetingelse Bank Det er et viktig at...

   28.11.2018

  • Salg via distributør


   Forholdet mellom en eksportør og en distributør i et marked minner om direkte salg i den forstand at distributøren gjerne står som fakturamottaker. Distributøren videreselger igjen varene på sitt mark...

   28.11.2018

  • Standardkontrakter


   Det finnes et utvalg av internasjonale standardkontrakter som er godt egnet å legge til grunn for bedriftens internasjonale salgsarbeid. Standardkontraktene gir ofte et godt forhandlingsgrunnlag, selv...

   28.11.2018

  • Forskuddsbetaling


   Forskuddsbetaling er det beste for deg som eksportør. Dette innebærer betaling gjennom kredittkort eller en overførsel direkte på din konto.

   28.11.2018

  • Dokumentinkasso


   Dokumentinkasso (Cash Against Documents) er en betalingsform hvor kjøpers bank utleverer dokumenter til kjøper mot betaling eller aksept av veksel etter oppdrag fra selger.

   28.11.2018

  • Remburs


   Remburs (Letter of Credit) er nok det mest allsidige og sikreste betalingsinstrumentet I internasjonal handel.

   28.11.2018