Søk

 • Alle kategorier (5171)
 • Ansatt (724)
 • Nyhet (494)
 • Arrangement (256)
 • Tjenester (237)
  • SKOG22 - bakgrunn for arbeidet


   SKOG22 ble først lansert i Meld. St. 39 (2012-2013) "Mangfold av vinnere", som ble lagt fram av regjeringen Stoltenberg i juni 2013. Denne meldingen ble ikke fremmet for Stortinget. I regjeringen Solb...

   19.12.2013

  • Sekretariatet i SKOG22


   Aasmund Bunkholt Telefon: 90852818 E-post: aasmund.bunkholt@innovasjonnorge.no Krister Moen Telefon: 91631131 E-post: krister.moen@innovasjonnorge.no Lars Horn Telefon: 22037094 E-post: lh@nfr.no Pett...

   07.01.2014

  • The Explorer – et «Tinder» for næringslivet


   I dag lanseres den digitale tjenesten The Explorer. Her skal norske grønne løsninger matches med internasjonale behov og kjøpere. – Kall det gjerne et «Tinder» for næringslivet, sier statsminister Ern...

   31.05.2018

  • Samles om ny eksportsatsing


   Norsk eksport må økes for å utvikle fremtidens velferdssamfunn. Nå samles privat næringsliv og offentlig sektor om en felles eksportsatsing for å vise verden hvorfor det lønner seg å kjøpe norske, grø...

   26.03.2018

  • Klare til å levere på Norges ferske eksportstrategi


   Regjeringen befester Norges satsing på eksport og internasjonalisering. Den nye eksportstrategien inkluderer tiltak for å styrke Invest in Norway, markedsføre norske grønne løsninger, etablere et eksp...

   26.03.2018

  • Norge – sterke på produkt, svake på marked


   Innovasjon Norge har gjennomført en undersøkelse om hvordan internasjonale næringslivsledere oppfatter norsk næringsliv. Funnene viser at Norge anses som en verdensledende nisjeaktør med kvalitetsprod...

   23.05.2018

  • Påmeldingsfrist og kursavgift


   Påmeldingsfristen er 7 dager før det aktuelle kurset. De enkelte kursmodulene gjennomføres under forutsetning av at det er minst 10 påmeldte. Det kreves inn egenandel kr 800 som dekker deltakelse på a...

   25.06.2013