Søk

 • Alle kategorier (5188)
 • Ansatt (729)
 • Nyhet (487)
 • Arrangement (343)
 • Tjenester (221)
  • Dokumentinkasso - fordeler og ulemper


   Hva er dokumentinkasso? Er dette et betalingssikringsinstrument som passer din bedrift? Hva er fordelene og ulempene med denne sikringsformen? Vi besvarer spørsmålene.

   09.02.2012

  • Juli 2017


   Stor eksport for gruppen «maskiner og utstyr tilknyttet kraftproduksjon» bidro til eksportøkning i feriemåneden juli. Dette omfatter trolig leveranse i forbindelse med utbygging av vindmølleparker.

   18.08.2017

  • Tjenesteeksporten i 2. kvartal 2017


   Eksporten og importen av tjenester økt fra 1. til 2. kvartal, slik den sesongmessig pleier å gjøre. Selv om eksporten av tjenester (utenom finansielle) økte, var det ikke nok til å unngå en nedgang gj...

   25.09.2017

  • November 2017


   November ble en historisk måned, som den første måned med underskudd i samlet handelsbalanse (vareeksport minus vareimport) med utlandet siden desember 1998, da det var et underskudd på 1,4 millioner ...

   19.12.2017

  • Desember og året 2017


   Petroleumsprodukter, metaller og kjemiske produkter holdt fastlandseksporten oppe i desember. Samlet vareeksport økte med 6,4 prosent i desember 2017, sammenlignet med desember 2016. Holder vi skip, r...

   22.01.2018