Frokostseminar: Fremtidens kystfiskeflåte

/no/subsites/arctic-innovation-week/arrangementer/frokostmote-fremtidens-kystfiskeflate/trondskjar.png?width=1168
Foto: John Kråkenes

Informasjon

Tromsø Kystens Hus (2. etg.), Stortorget 1, Tromsø Påmeldingsfrist: 2019-10-01 23.00 Kontakt: Elin Kolsvik Gratis 24.10.2019 08.15.00 24.10.2019 10.15.00 Europe/Oslo Frokostseminar: Fremtidens kystfiskeflåte Kystens Hus (2. etg.), Stortorget 1, Tromsø Elin Kolsvik elin.kolsvik@innovasjonnorge.no Legg til i kalender

Vi inviterer til frokostseminar "Fremtidens kystfiskeflåte".

Tema

  • Hvilke nye teknologiske løsninger ser vi innen kystflåteleddet i dag?
  • Hvilke løsninger vil være mulig i fremtiden?
  • Hvordan sikre bærekraftig og energieffektive løsninger som også er bedriftsøkonomisk lønnsom for den som tar i bruk teknologien?

Vi får presentert case fra båtprodusenter og kystfiskeflåten, der ny teknologi er tatt i bruk, og innlegg fra SINTEF om fremtidig teknologisk utvikling.

Vi serverer frokost fra kl. 08.15.

Frokostseminar 24. oktober 2019 - Fremtidens kystfiskeflåte - påmelding

Vilkår for våre arrangementer: 

Innovasjon Norge er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Se vår personvernerklæring

Deltakerlister fra arrangementer i regi av Innovasjon Norge vil kunne offentliggjøres, og/eller bli distribuert mellom deltakerne. Dersom du har spørsmål rundt dette, ta kontakt med arrangementsansvarlig før påmelding.

Innovasjon Norge tolererer ikke diskriminering, trakassering og andre former for krenkende/utilbørlig atferd. Krenkende/utilbørlig atferd vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsansvar.

Vi gjør hva vi kan for å gjennomføre et annonsert arrangement, men avlysninger kan forekomme. Innovasjon Norge er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader/tap du eller andre påmeldte måtte bli påført grunnet et avlyst arrangement.