Kapital møter gode forretningsidéer

/globalassets/kontorer-i-norge/troms/spencer-davis-yemsw57gya8-unsplash-2-1920x1080.jpg?width=1168
Foto: Spencer Davis/Unsplash

Informasjon

Alta Kunnskapsparken Origo (3. etg.), Markedsgata 3, Alta Påmeldingsfrist: 23.10.2019 23.00 Kontakt: Steven Åsheim Gratis 24.10.2019 08.30.00 24.10.2019 11.00.00 Europe/Oslo Kapital møter gode forretningsidéer Kunnskapsparken Origo (3. etg.), Markedsgata 3, Alta Steven Åsheim steven.asheim@innovasjonnorge.no Legg til i kalender

Hva skal til for at vi skal etablere nye bedrifter, realisere nye forretningsidéer og investere i spennende prosjekter?

Kan du tenke deg å investere i en bedrift eller nyetablering, dersom de rette forutsetninger var tilstede? Eller er du i gang med å etablere en bedrift som trenger kapital og/eller kompetanse utenfra?

Dette er et arrangement utenom det vanlige, hvor lovende bedrifter møter mennesker med kapital som kunne tenke seg å investere noe av sin tid og kapital dersom de rette forutsetninger er til stede.

Kanskje er det noen andre faktorer som også må på plass for å få dette til?

Dette kommer du til å få vite mer om på møtet.

Vilkår for våre arrangementer: 

Innovasjon Norge er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Se vår personvernerklæring

Deltakerlister fra arrangementer i regi av Innovasjon Norge vil kunne offentliggjøres, og/eller bli distribuert mellom deltakerne. Dersom du har spørsmål rundt dette, ta kontakt med arrangementsansvarlig før påmelding.

Innovasjon Norge tolererer ikke diskriminering, trakassering og andre former for krenkende/utilbørlig atferd. Krenkende/utilbørlig atferd vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsansvar.

Vi gjør hva vi kan for å gjennomføre et annonsert arrangement, men avlysninger kan forekomme. Innovasjon Norge er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader/tap du eller andre påmeldte måtte bli påført grunnet et avlyst arrangement.