Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?

Delta med arrangement

Arctic Innovation Week skal være en årlig arena der næringsliv, akademia, samfunnsaktører, innovasjons- og investormiljø sammen skaper en uke som  øker fokuset på innovasjon og næringsutvikling i hele Nord-Norge.
Det vil være en uke med ulike arrangementer, gjennomført av mange ulike arrangører, på ulike steder, i hele regionen.

Arctic Innovation Week organiseres av Innovasjon Norge Arktis. Alle bedrifter og innovasjonsmiljøer inviteres til å delta med egne arrangementer. Uka skal fylles av aktører som har prosjekter, ideer og innovasjoner som de ønsker å sette på agendaen. Det lages en felles plattform der alle arrangementene synliggjøres og organiseres. Resultatet er en kalender med geografisk spredte arrangementer, som sammen utgjør Arctic Innovation Week.  

Det er mange aktører som brenner for vekst og utvikling i landsdelen og eget lokalsamfunn. Det er disse vi legger til rette for. Så langt er over 80 arrangementer under planlegging og over 40 av dem er allerede klare og åpne for påmelding. Når vi kommer til oktober, har vi en kalender fylt med lokale arrangementer av lokale arrangører, over hele regionen. 

Kontakt for mer informasjon og for å melde på arrangement: Ingrid Dahl Skarstein, prosjektleder Innovasjon Norge Arktis, ingrid.dahl.skarstein@innovasjonnorge.no