Hopp til innhold
 Krister Moen
Krister Moen

Program: Trefiber

 

Stockholm 2. mai

Lokasjon: Quality Hotel Globe, Arenaslingan 7, Johanneshov. Se kart

12:30-14:20 Parallellsesjon 2: Trefiberbaserte innovasjoner og produkter 

Arrangør: WoodWorks! Cluster, Innovasjon Norge, Norwegian Wood Cluster, Circular Packaging Cluster, Norsk Industri og RISE PFI

Svensk partner: Skogsindustrierna, Paper Province

Kontaktperson: Kjersti Kinderås kjersti@woodworkscluster.no Torill Margrete Mevik Torill.Margrete.Mevik@innovasjonnorge.no

Estimert deltakere: 70 pax

Nordisk trefiber er av unik kvalitet og har et fremtidspotensiale for anvendelse på mange bruksområder i næring og samfunn. Trefiber bidrar til bærekraftig utvikling og har et unikt potensial i den sirkulære økonomien. Sverige og Norge har særskilte forutsetninger for å utnytte dette, til å styrke en felles posisjon, drive frem bærekraftig innovasjon og med det legge grunnlag for styrket konkurransekraft og å ta markedsandeler internasjonalt. Sesjonen skal bidra til å identifisere satsingsområder (high potential opportunities) for norsk-svensk samarbeid innenfor trefiber i emballasje, trefiberbaserte byggprodukter og trefiberbaserte kjemikalier, additiver og biokompositter.

 

Moderator: Ola Ronæss, klyngeleder Circular Packagin Cluster, Norge

12:30 Velkommen v Svensk eller Norsk minister/alternativ Håkon Haugli, Per Niederbach (tbc)

12:40 Aktuelle spørsmål for svensk og norsk skogsindustri ved Skogsindustrierna v. VD Viveka Beckeman og Norge ved Treforedlingsindustriens Bransjeforening v. Daglig leder Marit Holtermann Foss

13:00 Fremtidens grønne produkter – trefiber gir felles internasjonale muligheter

Sirkulære verdikjeder; blokkeringer og samarbeid om løsninger Korte orienteringer om spennende prosjekter og potensiale-områder for ytterligere felles norsk – svensk samarbeid innen trefiber i emballasje, trefiberbaserte byggprodukter og trefiberbaserte kjemikalier, additiver og biokompositter.

Innlegg fra:

Stora Enso v. SVP Group Innovation Mikael Hannus

Borregaard v. CTO Business development Martin Lersch

BillerudKorsnäs v. Senior Advisor Kjell-Arve Kure

Norske Skog v. Direktør kommunikasjon og samfunn Carsten Dybevig

Elopak v. Bærekraftsdirektør Marianne Groven

14:00 Pause

14:30 Samtale og presentasjoner moderert av Sandra Sundbäck, VD Paper Province.

Innlegg fra:

Rottneros AB v. VD Lennart Eberleh

Biosorbe v. CEO Lars-Erik Sjögren

Alloc v Utviklingssjef Leif Kåre Hindersland

Nordic Paper v. CEO Anita Sjölander

Lixea v. CEO Krisztina Kovacs-Schreiner

RISE PFI v. Adm Dir Philip Reme og

RISE v. Divisjonssjef bioøkonomi og helse Magnus Hallberg

15:30 Felles utfordringer, felles potensial, og samarbeidsmuligheter

Diskusjon.

Oppsummering ved Kjersti Kinderårs, WoodWorks! Cluster

16:30 Mingling i utstillingsområdet