Hopp til innhold
 Seabuz
Seabuz

Program: Plenumsåpning 3.mai

Göteborg 4.mai

Lokasjon: Lindholmen Science Park. Se kart

10:00 – 11:30 Plenumsåpning: Norge & Sverige – Sterkere sammen enn hver for oss i utvikling og oppskalering av grønne løsninger for et globalt marked 

Overordnet tema for åpningen er hvordan Sverige og Norge kan samarbeide om implementering og oppskalering av grønne løsninger for et globalt marked. Fokuset er på konkrete løsninger på globale utfordringer knyttet til produksjon og omstilling til fornybar energi, eksempelvis innenfor transport.  

Det er enorm interesse for havvind og flere planer skal iverksettes. For å imøtekomme økt etterspørsel etter helhetlige løsninger på havvind som innebærer teknologi, tjenester og kompetanse må leverandørnæringen og verdikjeden for havvind utvikles og kapasiteten økes. Samarbeid mellom Norge og Sverige vil muliggjøre en raskere oppskalering av en konkurransedyktig leverandørnæring med kapasitet til å levere sine løsninger i store havvindprosjekter globalt. 

Transport på land, vann og luft er en av de store globale utfordringene. Løsningene ligger i å tenke transport i en større helhet, mobilitet. Det innebærer innfasing av nye drivstoff, teknologier, infrastruktur, autonome og utslippsfrie kjøretøy og urbane transportløsninger m.m. Norge og Sverige har hver for seg mye å tilby verden innenfor mobilitet. Sammen kan vi levere konkurransedyktige, sømløse og bærekraftige løsninger på mobilitet på hav og land.  

Innholdet vil være knyttet til overordnede mål for besøket og skal bidra til å:  

    • Styrke det bilaterale forholdet etter pandemien 
    • Styrke samarbeidet knyttet til grønn omstilling 
    • Styrke vår felles posisjon innenfor strategiske viktige områder, som f.eks. ren energi, smart mobilitet, klimavennlige bygg, bærekraftig agrikultur og helse- og velferdsteknologi.  
    • Styrke vår felles posisjon på store og viktige eksportmarkeder 
    • Etablere konsortier og felles prosjekter opp mot EU/Horisont Europa 

Program  

10:30-10:31 Introfilm (merkevaren Norge)   

10:31-10:36 Tale/HKH Kronprins Haakon av Norge.  

10:36-10:41 Tale/HKH Kronprinsesse Victoria av Sverige 

10:41-10:51 Samtale mellom norges næringsminister Jan Christian Vestre og sveriges  utrikeshandelsminister Anna Hallberg (tbc) som taler sammen om hvordan vi går fra ord til handling 

10:51-11:20 Samtale om omstilling til fornybar energi  

Hvordan kan vi samarbeide om utvikling og kapasitetsøkning i leverandørindustrien?  

Tema 1: Overordnet spørsmål “Har vi mulighet - og hvordan raskt øke tilbudet på fornybar energi for å imøtekomme etterspørselen?”  

Tema 2: Vi går fra produksjon av fornybar energi til bruk. Overordnet spørsmål “Hvordan få en rask omstilling i transportsektoren? - hva er utfordringen?  Hvordan vil samarbeid over landegrense bidra?”  

Deltakere:  

Moderator: Jessica Olsson, Trade & Invest Commissioner NorwayOslo Business Sweden 

PowerCell (TBC) 

Volvo (tbc) 

Brim Explorer, Agnes Arnadottir, CEO og medgründer  

Christian Rynning-Tønnesen, konsernsjef Statskraft 

Geir Håøy, President og CEO Kongsberg 

11:20 – 11:30 Oppsummering og veien videre: Moderator stiller noen oppsummerende spørsmål til Håkon Haugli, CEO IN og Jan Larsson Business Sweden (tbd) 

 

 

Kontaktperson: Anja Fallan Gustavsen, Innovasjon Norge epost