Hopp til innhold
 H&H Vennesla Library ©Hufton+Crow
H&H Vennesla Library ©Hufton+Crow

Program: Bygg i tre

 

Stockholm 2. mai

Lokasjon: Quality Hotel Globe, Arenaslingan 7, Johanneshov. Se kart

12:30-15:30 Parallellsesjon 1: Norge & Sverige – Sterkere sammen om klimavennlig bygg - nå og mot 2030

Arrangør: Innovasjon Norge i samarbeid med Wood Works Cluster, Norwegian Wood Cluster, Treindustrien og Trefokus AS

Svensk partner: Sveriges Träbyggnadskansli og Svensk Trä

Kontaktperson: Krister Moen krister.moen@innovasjonnorge.no

Estimert deltakere: 100 pax

Programmet på Klimavennlige bygg – Nå og mot 2030 tar for seg utvikling innen bygg i tre, med fokus på rehabilitering, ombygg og påbygg i tillegg til store trekonstruksjoner. Norge, Sverige og Norden er i verdenseliten innen dette området, og har mulighet til styrke en felles posisjon, drive frem bærekraftig innovasjon og legge grunnlaget for å ta økte markedsandeler ut i verden.

I dette programmet vil du få et innblikk i banebrytende innovasjon, tydelige behov for klimavennlige byggeløsninger og mulighetsrommet sirkulærøkonomien gir. Men her er også felles utfordringer, et behov for standardisering, dokumentasjon og videre forskning og utvikling for å ta det store potensialet verden trenger.

12:30 Velkommen ved Håkon Haugli, Administrative direktør, Innovasjon Norge, Norge 

12:35 Träbyggindustrin – i tät mot klimatmålen
v/chef Susanne Rudenstam, Sveriges Träbyggnadskansli

Status og muligheter fra norsk side
v/adm.dir. Heidi Finstad, Treindustrien

Cederhusene – Stockholms största trähusprosjekt växar fram
v/affärs- og utvecklingschef Anna Ervast Öberg, Folkhem AB

Store trekonstruksjoner
v/daglig leder Randi Augenstein, Helen &Hard AS, og partner Gaute Mo, Degree of Freedom

Tre som konstruksjonsmateriale - inneklima og helse

v/verksamhetsledare Bror Sundqvist, Luleå Tekniska Universitet

Innovasjon i rehabilitering - Ombygg og påbygg i høyden
v/adm.dir. Bård Folke Fredriksen, NBBL

13:40 Pause

14:00 Effekter av prefabrikasjon    
v/daglig leder Trond Barli, Ringsaker Vegg og Takelementer AS

Framtidens bostäder finns i Trädgårdstaden
v/CEO Joakim Henriksson, OBOS Sverige AB

Muligheter i den helsirkulære skog- og trenæringen
v/prosjektleder Kristine Nore, sirkTRE

Så bygger vi en hållbar framtid med trä
v/VD Johan Åhlen, Moelven Töreboda

14:40 Paneldialog: Felles utfordringer, felles potensial og samarbeidsmuligheter
VD Johan Åhlen, Moelven Töreboda, senterleder Pasi Aalto, NTNU Wood, adm.dir. Rune Johnsen, Støren Treindustri, forsknings- og utvecklingssjef Tomas Alsmarker, Svensk Trä, og fagsjef næringsutvikling Tina Sletbak-Akerø, Treindustrien

Verdenskonferansen om treutvikling WCTE Oslo 2023
v/professor Kjell Arne Malo, NTNU

15:30 Avslutning